Proff
Proff

Balestrand Adventure AS

Org nr921 957 238
AdresseHolmen 3, 6899 Balestrand

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--000
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 1131 7268731 2163 117
Annen driftsinntekt300207528110
Sum driftsinntekter2 4131 9339241 2973 127
Varekostnad1 6611 4422725822 036
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader17613046247216
Herav kun lønn14011540221196
Ordinære avskrivninger3434343421
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader533424415805795
Driftsresultat9−96158−37060
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt00000
Sum finansinntekter00000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader00021
Sum annen finanskostnad00021
Sum finanskostnader00021
Resultat før skatt9−96158−37259
Sum skatt--0−1212
Ordinært resultat9−96158−36048
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat9−96158−36048
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler134780114147
Sum anleggsmidler134780114147
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager35311111-
Kundefordringer68033626
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3138526411372
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1217712862150
Sum Kasse/Bank/Post1217712862150
Sum omløpsmidler360293403186222
Sum eiendeler373340483300370
Aksje/Selskapskapital378378378123100
Annen innskutt egenkapital−6−6−6−6−6
Sum innskutt egenkapital37237237211794
Sum opptjent egenkapital−242−251−155−31348
Annen egenkapital−242−251−155−31348
Sum egenkapital130121217−196142
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld135135135135-
Annen langsiktig gjeld135135135135-
Sum langsiktig gjeld1351351351350
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld671119329151
Skyldig offentlige avgifter9−49012
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld33231223063
Sum kortsiktig gjeld10884131361228
Sum gjeld243219266496228
SUM EGENKAPITAL OG GJELD373340483300370
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Balestrand Adventure AS

Org nr 921 957 238

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo