Proff
Proff

Barstølveien 44 AS

Org nr890 197 892
Telefon417 33 000
AdresseAvenyen 40, 4636 Kristiansand S

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-0000
Leder annen godtgjørelse-00--

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter0----
Annen driftsinntekt2 7892 6792 3052 0412 248
Sum driftsinntekter2 7892 6792 3052 0412 248
Varekostnad6794168150161
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader000--
Herav kun lønn-00--
Ordinære avskrivninger234234381505505
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader215177262371350
Driftsresultat2 2742 1741 4941 0151 233
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-2--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3--1034
Sum finansinntekter3-21034
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad7312830--
Andre finanskostnader00100
Sum annen finanskostnad00100
Sum finanskostnader23813111577167
Resultat før skatt2 0382 0431 3809471 099
Sum skatt470472326208242
Ordinært resultat1 5681 5721 055739857
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 5681 5721 055739857
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte---5 700-
Sum utbytte---5 700-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler000--
Sum anleggsmidler8 7028 9369 1199 50110 005
Tomter, bygninger og annen fast eiendom8 7028 9369 1199 50110 005
Maskiner/anlegg/biler000--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler000--
Sum varige driftsmidler8 7028 9369 1199 50110 005
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager000--
Kundefordringer001--
Konsernfordringer-----
Sum fordringer29013331
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 460006841 416
Sum Kasse/Bank/Post1 460006841 416
Sum omløpsmidler1 489017171 448
Sum eiendeler10 1918 9369 12110 21811 453
Aksje/Selskapskapital924924924924924
Annen innskutt egenkapital000--
Sum innskutt egenkapital924924924924924
Sum opptjent egenkapital3 3491 7811 8007455 707
Annen egenkapital3 3491 7811 8007455 707
Sum egenkapital4 2722 7042 7241 6696 630
Sum avsetninger til forpliktelser399381358363389
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner000--
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld4 9341 5838404 167
Annen langsiktig gjeld4 9341 5838404 167
Sum langsiktig gjeld5 3331 9654433634 556
Gjeld til kredittinstitusjoner000--
Leverandørgjeld416116-
Skyldig offentlige avgifter92897717
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld04 1725 5367 9450
Sum kortsiktig gjeld5864 2675 9548 186267
Sum gjeld5 9196 2326 3978 5494 823
SUM EGENKAPITAL OG GJELD10 1918 9369 12110 21811 453
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Barstølveien 44 AS

Org nr 890 197 892

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo