Proff
Proff

Basefarm AS

Org nr982 211 743
Telefon400 04 100
AdresseLørenfaret 1 E, 0585 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 8101 673-1 804383
Leder annen godtgjørelse282--571 499

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter928 739830 151722 394697 866624 528
Annen driftsinntekt46 56633 97845 921--
Sum driftsinntekter975 305864 129768 315697 866624 528
Varekostnad380 821283 047193 025156 067134 747
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader343 629309 960291 506283 949245 242
Herav kun lønn310 755285 301-253 185229 858
Ordinære avskrivninger146 911161 557167 194151 028123 919
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader85 24452 64354 88658 93869 930
Driftsresultat18 70056 92261 70447 88450 690
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2 70292314670684
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt6039901 5502 7342 709
Sum finansinntekter3 3051 9131 6963 4402 793
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2 5381 1101929911 849
Andre finanskostnader21 80711 55614 90829 97433 970
Sum annen finanskostnad21 80711 55614 90829 97433 970
Sum finanskostnader24 34612 66715 10030 96535 819
Resultat før skatt−2 34046 16748 30120 36017 665
Sum skatt−69110 18810 1604 1055 111
Ordinært resultat−1 64935 98038 14116 25412 553
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 64935 98038 14116 25412 553
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag----14 222

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill18 07518 07518 07518 07518 075
Sum immaterielle midler262 604236 910206 147231 80157 876
Sum anleggsmidler1 394 0651 268 1621 238 2921 125 365955 454
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler505 377404 773399 125360 943399 232
Sum varige driftsmidler505 377404 773399 125360 943399 232
Aksjer/Investeringer i datterselskap589 252578 800578 800481 422409 367
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer36 83347 68054 21951 19988 979
Sum finansielle anleggsmidler626 085626 479633 019532 621498 346
Sum varelager-----
Kundefordringer153 258130 72873 94293 54893 176
Konsernfordringer11 46710 9344 9571 7510
Sum fordringer256 194215 126139 704147 676144 449
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post46 081150 333102 55263 01249 154
Sum Kasse/Bank/Post46 081150 333102 55263 01249 154
Sum omløpsmidler302 275365 458242 256210 688193 603
Sum eiendeler1 696 3401 633 6211 480 5471 336 0531 149 057
Aksje/Selskapskapital3163161 9471 9181 918
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital519 853519 853521 484445 354133 209
Sum opptjent egenkapital91 82493 47354 39516 25461 520
Annen egenkapital91 82493 47354 39516 25461 520
Sum egenkapital611 677613 326575 879461 608194 729
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld550 000550 000556 004549 408731 645
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld206 005194 368178 451169 44536 852
Annen langsiktig gjeld206 005194 368178 451169 44536 852
Sum langsiktig gjeld756 005744 368734 455718 853768 497
Gjeld til kredittinstitusjoner----0
Leverandørgjeld37 03324 91827 82018 6035 081
Skyldig offentlige avgifter153 121138 83078 33571 180144 898
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld43 7416 7224422010
Annen kortsiktig gjeld94 76392 00860 30565 60935 853
Sum kortsiktig gjeld328 657275 926170 213155 593185 831
Sum gjeld1 084 6631 020 295904 668874 446954 328
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 696 3401 633 6211 480 5471 336 0531 149 057
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Basefarm AS

Org nr 982 211 743

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo