Proff
Proff

Bdo AS avd Sunndal

Org nr993 606 650Bedr nr985 116 210
AdresseSunndalsvegen 6, 6600 Sunndalsøra

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000
Viser regnskapstall for hovedenhet

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-7 8507 300-6 000
Leder annen godtgjørelse-3027-26

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 696 1172 347 8802 150 8482 016 7421 835 607
Annen driftsinntekt45 07837 40648 45341 36138 489
Sum driftsinntekter2 741 1952 385 2862 199 3012 058 1041 874 095
Varekostnad145 36899 83689 74294 02679 018
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 729 0911 468 9971 362 9971 331 7121 224 432
Herav kun lønn1 245 6471 058 681158 919944 728861 188
Ordinære avskrivninger56 00158 48946 20448 15242 420
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader459 669418 068368 743386 325346 388
Driftsresultat351 066339 896331 615197 889181 837
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2 5292 0342 1362 316849
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 5511 4211 526340241
Sum finansinntekter4 0803 4563 6622 6561 090
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1 0581 8622 8044 1882 484
Andre finanskostnader1 4251 1881 826554608
Sum annen finanskostnad7 4251 1881 826554608
Sum finanskostnader8 4833 0494 6304 7413 092
Resultat før skatt346 663340 302330 647195 804179 835
Sum skatt763749726429531
Ordinært resultat345 900339 553329 922195 375179 304
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat345 900339 553329 922195 375179 304
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill68 25768 66984 03580 45787 102
Sum immaterielle midler129 578133 795168 286135 21587 102
Sum anleggsmidler230 577232 012262 786218 605186 251
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler64 16156 55460 87865 53393 427
Sum varige driftsmidler64 16156 55460 87865 53393 427
Aksjer/Investeringer i datterselskap1305 1305 1305 130130
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer32 70631 53023 65012 6245 490
Sum finansielle anleggsmidler36 83941 66333 62217 8575 723
Sum varelager--211 777103 25591 172
Kundefordringer303 670274 739237 477290 582261 142
Konsernfordringer-----
Sum fordringer642 774545 200292 541345 386314 694
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post33 27357 01588 5551 4415 671
Sum Kasse/Bank/Post33 27357 01588 5551 4415 671
Sum omløpsmidler676 047602 215592 873450 082411 537
Sum eiendeler906 624834 227855 659668 686597 788
Aksje/Selskapskapital1 5501 5501 5501 5501 550
Annen innskutt egenkapital356 997345 157380 534171 260176 126
Sum innskutt egenkapital358 580346 740382 187172 902177 809
Sum opptjent egenkapital13 40410 6858 3495 7304 326
Annen egenkapital13 40410 6858 3495 7304 326
Sum egenkapital371 984357 425390 536178 633182 135
Sum avsetninger til forpliktelser2 8242 9043 0793 3053 782
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner12 50025 00037 50050 000-
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld24 79540 55557 07757 00318 464
Gjeld til kredittinstitusjoner--074 38670 032
Leverandørgjeld77 85664 10270 03847 85841 929
Skyldig offentlige avgifter218 223189 495159 081162 884150 321
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld213 038181 996178 334147 547134 673
Sum kortsiktig gjeld509 845436 248408 047433 051397 190
Sum gjeld534 641476 802465 123490 053415 654
SUM EGENKAPITAL OG GJELD906 624834 227855 659668 686597 788
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Bdo AS avd Sunndal

Org nr 993 606 650

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo