Proff
Proff

Berg Vekstra SA

Org nr970 967 419
AdresseGamle Berg 4, 8920 Sømna

Vekstra AS ble etablert som regnskapskjede i 2003, og består i dag av over 20 regnskapskontorer spredt omkring i landet. Vi har kunder innen mange bransjer og av ulik størrelse, og tilbyr et bredt spekter av tjenester og løsninger. Vekstra AS utvikler og drifter fellesløsninger på de områder der det er rasjonelt, mens kundene betjenes av de lokale kontorene som er selvstendige enheter. På denne måten får kunden kontakt og oppfølging med et regnskapskontor lokalt, som på sin side drar nytte av kompetanse, teknologi og andre stordriftsfordeler som er vanlig i større organisasjoner.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--651619614
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter12 25312 05312 78813 08513 066
Annen driftsinntekt11511118--
Sum driftsinntekter12 36912 16412 80513 08513 066
Varekostnad478278341219162
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader9 4999 2429 3799 2519 808
Herav kun lønn8 3018 1568 5058 2818 685
Ordinære avskrivninger244248178303296
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 0402 1072 2702 8242 577
Driftsresultat107289638488223
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3026305132
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt916087
Sum finansinntekter3942305938
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad137116781936
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader137116781936
Resultat før skatt9215590528225
Sum skatt540102156103
Ordinært resultat4175487371122
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4175487371122
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill---0240
Sum immaterielle midler---0240
Sum anleggsmidler4 6804 7505 072216519
Tomter, bygninger og annen fast eiendom4 3904 4914 829--
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler200170153126189
Sum varige driftsmidler4 5904 6604 982126189
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler9090909090
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler9090909090
Sum varelager-----
Kundefordringer2 3292 3642 2971 9432 527
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 5582 7332 4922 3092 716
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post8197468551 8271 070
Sum Kasse/Bank/Post8197468551 8271 070
Sum omløpsmidler3 3773 4803 3474 1363 785
Sum eiendeler8 0578 2308 4194 3524 304
Aksje/Selskapskapital441443446449425
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital441443446449425
Sum opptjent egenkapital2 4092 4052 2301 7431 371
Annen egenkapital2 4092 4052 2301 7431 371
Sum egenkapital2 8502 8482 6762 1921 796
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner3 1753 3163 45640280
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld3 1753 3163 45640280
Gjeld til kredittinstitusjoner11201-0
Leverandørgjeld307171315170136
Skyldig offentlige avgifter760789769760826
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld9591 0669001 0341 163
Sum kortsiktig gjeld2 0322 0662 2872 1202 228
Sum gjeld5 2075 3825 7432 1602 508
SUM EGENKAPITAL OG GJELD8 0578 2308 4194 3524 304
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7029111

Autorisasjoner


Åpningstider

Mandag
9:00 - 16:00
Tirsdag
9:00 - 16:00
Onsdag
9:00 - 16:00
Torsdag
9:00 - 16:00
Fredag
9:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

Berg Vekstra SA

Org nr 970 967 419

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo