Proff
Proff

Bks 2 AS

Org nr927 264 161
AdresseStrandveien 12, 1366 Lysaker
Del avNor AS

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

25.03.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Lønn-0
Leder annen godtgjørelse-0

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter--
Annen driftsinntekt--
Sum driftsinntekter--
Varekostnad--
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader0-
Herav kun lønn-0
Ordinære avskrivninger--
Nedskrivning--
Andre driftskostnader1912
Driftsresultat−19−12
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt--
Sum finansinntekter--
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad--
Andre finanskostnader--
Sum annen finanskostnad--
Sum finanskostnader--
Resultat før skatt−19−12
Sum skatt00
Ordinært resultat−19−12
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat−19−12
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler--
Sum anleggsmidler00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--
Maskiner/anlegg/biler--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--
Sum varige driftsmidler--
Aksjer/Investeringer i datterselskap--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler--
Andre fordringer--
Sum finansielle anleggsmidler--
Sum varelager500500
Kundefordringer--
Konsernfordringer--
Sum fordringer--
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post3030
Sum Kasse/Bank/Post3030
Sum omløpsmidler530530
Sum eiendeler530530
Aksje/Selskapskapital3030
Annen innskutt egenkapital--
Sum innskutt egenkapital3030
Sum opptjent egenkapital−31−12
Annen egenkapital--
Sum egenkapital−118
Sum avsetninger til forpliktelser--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--
Langsiktig konserngjeld31-
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld-12
Annen langsiktig gjeld-12
Sum langsiktig gjeld3112
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld500500
Skyldig offentlige avgifter--
Kortsiktig konserngjeld--
Annen kortsiktig gjeld-0
Sum kortsiktig gjeld500500
Sum gjeld531512
SUM EGENKAPITAL OG GJELD530530
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Bks 2 AS

Org nr 927 264 161

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo