Proff
Proff

Bodø Eiendomsmegling AS

Org nr980 511 308
AdresseStorgata 13, 8006 Bodø

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--908888886
Leder annen godtgjørelse--16636

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter16 81915 73113 50711 21110 674
Annen driftsinntekt28634746114
Sum driftsinntekter17 10516 07813 55311 22210 678
Varekostnad5 7534 9074 4093 8943 798
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader7 3155 9524 3084 0413 987
Herav kun lønn6 5585 324-3 5163 469
Ordinære avskrivninger20811020
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 9953 0002 5982 5242 468
Driftsresultat1 0222 2112 237753406
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt8527671877
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--0400
Sum finansinntekter8527675977
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad24100
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader24100
Resultat før skatt1 1052 2352 304811483
Sum skatt244496507179112
Ordinært resultat8611 7391 797632371
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat8611 7391 797632371
Ordinært utbytte8001 7001 5008000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte8001 7001 5008000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler--257
Sum anleggsmidler44153595270
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler05115010
Sum varige driftsmidler05115010
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer44102424854
Sum finansielle anleggsmidler44102424854
Sum varelager-----
Kundefordringer4034-07
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 5802 4902 0822 3021 665
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 3102 3982 265796821
Sum Kasse/Bank/Post1 3102 3982 265796821
Sum omløpsmidler3 8904 8884 3473 0982 486
Sum eiendeler3 9345 0414 4063 1502 555
Aksje/Selskapskapital426426426426426
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital426426426426426
Sum opptjent egenkapital618557518221389
Annen egenkapital618557518221389
Sum egenkapital1 044983944647815
Sum avsetninger til forpliktelser-1---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld01000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld292357289189463
Skyldig offentlige avgifter975554362379313
Ordinært utbytte8001 7001 5008000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte8001 7001 5008000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld579953806958851
Sum kortsiktig gjeld2 8904 0583 4622 5031 740
Sum gjeld2 8904 0583 4622 5031 740
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 9345 0414 4063 1502 555
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Bodø Eiendomsmegling AS

Org nr 980 511 308

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo