Proff
Proff

BOLLINGER + GROHMANN INGENIØRER AS

A++
Proff Forvalt rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr915 298 087
AdresseFilipstadveien 5, 0250 Oslo

Bollinger+Grohmann er et internasjonalt ingeniørselskap med fokus på byggeteknikk, fasadeprosjektering og bærekraftsrådgiving. Vi er en aktør som jobber svært tett med byggherren og arkitektene, for å skape unike løsninger i grenseflaten mellom design og konstruksjon.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 3781 2711 221
Leder annen godtgjørelse--74749

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter17 99515 82314 13711 2376 907
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter17 99515 82314 13711 2376 907
Varekostnad1 471858264247447
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader10 02310 2429 0217 8815 086
Herav kun lønn7 7778 0737 2855 8594 153
Ordinære avskrivninger15483707955
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 9801 7392 6691 619849
Driftsresultat3 3672 9022 1131 411470
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt95322
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt9832124−14
Sum finansinntekter10738156−13
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad42600
Andre finanskostnader63945113
Sum annen finanskostnad63945113
Sum finanskostnader1041672618
Resultat før skatt3 4652 8982 0611 392440
Sum skatt80764240935619
Ordinært resultat2 6582 2561 6521 035421
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 6582 2561 6521 035421
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler507103109156151
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler50710394124101
Sum varige driftsmidler50710394124101
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-0153351
Sum finansielle anleggsmidler-0153351
Sum varelager-----
Kundefordringer3 2582 0821 8542 1591 216
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 4042 3302 0772 3311 339
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post8 0276 8134 8022 8842 020
Sum Kasse/Bank/Post8 0276 8134 8022 8842 020
Sum omløpsmidler11 4319 1436 8795 2153 359
Sum eiendeler11 9379 2466 9885 3713 510
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 5701 5701 5701 5701 570
Sum opptjent egenkapital6 8264 1682 7121 06025
Annen egenkapital6 8264 1682 7121 06025
Sum egenkapital8 3965 7384 2822 6301 595
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld--0492492
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld000492492
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld440344248224166
Skyldig offentlige avgifter1 2191 1111 059988675
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 0761 412990681564
Sum kortsiktig gjeld3 5413 5082 7052 2491 424
Sum gjeld3 5413 5082 7052 7411 916
SUM EGENKAPITAL OG GJELD11 9379 2466 9885 3713 510
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

BOLLINGER + GROHMANN INGENIØRER AS

Org nr 915 298 087

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo