Proff
Proff

BOREAL MARITIM AS

Org nr989 957 031

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-887685--
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter19 74128 84919 42022 02636 920
Annen driftsinntekt18−313710228
Sum driftsinntekter19 76028 81819 79122 02637 148
Varekostnad4 0617 1633 8073 77624 517
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader8 9749 2677 4386 0344 276
Herav kun lønn7 4367 8566 5905 2003 523
Ordinære avskrivninger1 043826628429213
Nedskrivning0026--
Andre driftskostnader13 45512 1379 97912 4908 276
Driftsresultat−7 772−574−2 086−703−133
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1748001
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt666448011
Sum finansinntekter8367128111
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad503726413886
Andre finanskostnader621710526021
Sum annen finanskostnad801710526021
Sum finanskostnader21854369409137
Resultat før skatt−7 908−562−2 327−1 112−258
Sum skatt-00-0
Ordinært resultat−7 908−562−2 327−1 112−258
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−7 908−562−2 327−1 112−258
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler6 5717 5537 0994 0831 222
Tomter, bygninger og annen fast eiendom19191919177
Maskiner/anlegg/biler4 7715 2295 4903 808719
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler744912113225282
Sum varige driftsmidler5 5346 1605 6214 0511 179
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer1 0371 3921 4783243
Sum finansielle anleggsmidler1 0371 3921 4783243
Sum varelager1 2297253753972 832
Kundefordringer4972 8413 9822 16912 060
Konsernfordringer0003 5671 518
Sum fordringer1 7854 2255 0407 75616 026
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3642 3924 82645860
Sum Kasse/Bank/Post3642 3924 82645860
Sum omløpsmidler3 3797 34210 2418 19819 718
Sum eiendeler9 94914 89517 34012 28120 940
Aksje/Selskapskapital2 0202 0202 0201 1101 110
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital7 4137 4137 4131 9191 919
Sum opptjent egenkapital−10 183−2 275−1 7136141 725
Annen egenkapital−10 183−2 275−1 7136141 725
Sum egenkapital−2 7705 1385 7002 5333 644
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner5416820-148
Langsiktig konserngjeld000--
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld54168200148
Gjeld til kredittinstitusjoner1 240----
Leverandørgjeld1 5091 9752 9205 1773 363
Skyldig offentlige avgifter3561 0261 016737911
Kortsiktig konserngjeld6 8904 7475 297--
Annen kortsiktig gjeld2 1841 3262 4073 83512 874
Sum kortsiktig gjeld12 1789 07411 6409 74917 147
Sum gjeld12 7199 75611 6409 74917 296
SUM EGENKAPITAL OG GJELD9 94914 89517 34012 28120 940
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

BOREAL MARITIM AS

Org nr 989 957 031

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo