Proff
Proff

Borgarsyssel Museum

Org nr994 963 910
AdresseGamlebygata 8, 1721 Sarpsborg

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 15989 89180 93364 92667 017
Annen driftsinntekt78 6442 9542 3712 4502 739
Sum driftsinntekter81 80392 84483 30467 37669 756
Varekostnad3 67215 3399 9562 7252 135
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader41 29245 07341 27239 32541 394
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger2 0572 1272 4343 0432 994
Nedskrivning298-68696261
Andre driftskostnader33 00730 61529 52721 40022 685
Driftsresultat1 476−30946186288
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2 677887---
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt00277369309
Sum finansinntekter2 678887277369309
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad536407---
Andre finanskostnader00320390490
Sum annen finanskostnad00320390490
Sum finanskostnader536407320390490
Resultat før skatt3 6181712166107
Sum skatt00---
Ordinært resultat3 6181712166107
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 6181712166107
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler68 81673 66775 67978 00181 186
Tomter, bygninger og annen fast eiendom59 43361 40063 63365 41867 128
Maskiner/anlegg/biler373479618770940
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler8 5508 8338 8419 38210 852
Sum varige driftsmidler68 35670 71273 09375 56978 920
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler460460460455455
Andre fordringer02 495--1 811
Sum finansielle anleggsmidler4602 9552 5862 4322 266
Sum varelager2 1321 9551 5531 5671 442
Kundefordringer912573644394709
Konsernfordringer-----
Sum fordringer5 1769794 2372 1772 576
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post45 53141 38348 84335 65015 646
Sum Kasse/Bank/Post45 53141 38348 84335 65015 646
Sum omløpsmidler52 83944 31654 63239 39419 664
Sum eiendeler121 656117 983130 311117 395100 850
Aksje/Selskapskapital100100---
Annen innskutt egenkapital50 02850 02850 51050 51050 510
Sum innskutt egenkapital50 12850 12850 51050 51050 510
Sum opptjent egenkapital5 2191 6011 7711 7691 604
Annen egenkapital5 2191 6011 7711 7691 604
Sum egenkapital55 34751 72952 28152 27952 113
Sum avsetninger til forpliktelser6 03413 46213 11314 49614 330
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner8 9069 70510 53411 40812 338
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld14 94023 16623 64725 90426 668
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld4 0267 0703 7912 2333 201
Skyldig offentlige avgifter4 4812 2223 3602 8433 215
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld42 86033 79547 23334 13515 654
Sum kortsiktig gjeld51 36843 08754 38339 21222 070
Sum gjeld66 30866 25478 03065 11648 737
SUM EGENKAPITAL OG GJELD121 656117 983130 311117 395100 850
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Borgarsyssel Museum

Org nr 994 963 910

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo