Proff
Proff

Bottenvik AS

Org nr998 302 269
AdresseVestbygata 10 C, 2003 Lillestrøm

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--250320200
Leder annen godtgjørelse--00-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter4 0454 1203 2972 5303 122
Annen driftsinntekt22724917623898
Sum driftsinntekter4 2724 3703 4732 7683 220
Varekostnad1423127927880
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader9126331 3141 052629
Herav kun lønn672405915805543
Ordinære avskrivninger18761475649
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 495750499761495
Driftsresultat1 5362 8951 3346211 966
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt32019671
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--02 273-
Sum finansinntekter320192 3401
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad51716111625634
Andre finanskostnader----0
Sum annen finanskostnad-013-0
Sum finanskostnader51716112925634
Resultat før skatt1 0512 7351 2242 7061 933
Sum skatt332630282118505
Ordinært resultat7192 1059422 5871 428
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat7192 1059422 5871 428
Ordinært utbytte---1 130810
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---1 130810
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler23 58212 6336 5106 0724 759
Tomter, bygninger og annen fast eiendom20 56510 0254 3513 7023 531
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler593216166197163
Sum varige driftsmidler21 15810 2414 5173 8993 694
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler961961--893
Andre fordringer1 4641 4321 0321 200173
Sum finansielle anleggsmidler2 4242 3931 9932 1731 066
Sum varelager-----
Kundefordringer192894677623 719
Konsernfordringer-----
Sum fordringer892894677623 719
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post175394807826619
Sum Kasse/Bank/Post175394807826619
Sum omløpsmidler2646821 2741 5884 338
Sum eiendeler23 84713 3167 7837 6609 098
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital7 4356 7164 6114 2282 771
Annen egenkapital7 4356 7164 6114 2282 771
Sum egenkapital7 4656 7464 6414 2582 801
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner14 8415 1402 5563 0363 141
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld16426---
Annen langsiktig gjeld16426---
Sum langsiktig gjeld14 8565 5662 5563 0363 141
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 067256−619865
Skyldig offentlige avgifter5577225153131
Ordinært utbytte---1 130810
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---1 130810
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld724287771 706
Sum kortsiktig gjeld1 5261 0055873663 156
Sum gjeld16 3826 5703 1433 4026 297
SUM EGENKAPITAL OG GJELD23 84713 3167 7837 6609 098
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Bottenvik AS

Org nr 998 302 269

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo