Proff
Proff

Brede Bredesen Opset

Org nr887 853 622
AdresseBruksvegen 19, 2260 Kirkenær

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter13 3906 55910 63110 33910 689
Annen driftsinntekt5 2953 3704 1632 8431 994
Sum driftsinntekter18 6859 92914 79413 18212 684
Varekostnad6 2413 6515 9065 0064 044
Beholdningsendringer-−828285−285-
Lønnskostnader1 6671 8312 6182 5272 263
Herav kun lønn1 4501 5662 2902 2091 980
Ordinære avskrivninger307383508622791
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader5 2764 4774 7323 5662 844
Driftsresultat5 1944147451 7462 742
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--010
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt22222
Sum finansinntekter22222
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1 019688761901747
Andre finanskostnader-01--
Sum annen finanskostnad-01--
Sum finanskostnader1 019688762901747
Resultat før skatt4 176−272−168481 997
Sum skatt-----
Ordinært resultat4 176−272−168481 997
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4 176−272−168481 997
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler31 57832 70233 08833 78934 342
Tomter, bygninger og annen fast eiendom28 46329 45129 54229 95330 055
Maskiner/anlegg/biler916----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-1 1411 4361 7262 176
Sum varige driftsmidler29 37930 59230 97831 67932 232
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-−828285−285-
Investeringer i aksjer og andeler2 1372 1102 1102 1102 110
Andre fordringer62----
Sum finansielle anleggsmidler2 1992 1102 1102 1102 110
Sum varelager64182802850
Kundefordringer1 5025797242621 056
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 5025947702701 063
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post633812143331 045
Sum Kasse/Bank/Post633812143331 045
Sum omløpsmidler2 7761 5049848882 108
Sum eiendeler34 35334 20634 07234 67736 450
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital−3 0611 3873 7245 5587 169
Annen egenkapital−3 0611 3873 7245 5587 169
Sum egenkapital−3 0611 3873 7245 5587 169
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner30 47124 75725 56625 88926 540
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld450575577643975
Annen langsiktig gjeld450575577643975
Sum langsiktig gjeld30 92125 33226 14326 53227 515
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld265264374237471
Skyldig offentlige avgifter369110251274418
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld5 8597 1133 5802 076877
Sum kortsiktig gjeld6 4937 4874 2052 5871 766
Sum gjeld37 41432 81930 34829 11929 281
SUM EGENKAPITAL OG GJELD34 35334 20634 07234 67736 450
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Brede Bredesen Opset

Org nr 887 853 622

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo