Proff
Proff

Bright Norway AS

Org nr979 144 695
AdresseBrugata 19, 0186 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 5531 1601 0781 1111 027
Leder annen godtgjørelse8827578

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter487 058346 632283 953474 022354 829
Annen driftsinntekt4 9641 88334 8651 2612 453
Sum driftsinntekter492 022348 515318 818475 283357 282
Varekostnad255 167189 877158 286267 606183 109
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader159 300104 91685 641116 500107 863
Herav kun lønn135 79986 69371 22397 69788 618
Ordinære avskrivninger16 28813 85715 09517 96017 451
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader80 31945 45646 50647 26840 908
Driftsresultat−19 052−5 59013 29125 9487 950
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt21524439590
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt12-001
Sum finansinntekter227157300688210
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad39137624444
Andre finanskostnader626459467739420
Sum annen finanskostnad626459467739420
Sum finanskostnader665472543986513
Resultat før skatt−19 491−5 90513 04825 6497 647
Sum skatt−9 4449462 8855 7071 752
Ordinært resultat−10 046−6 85110 16219 9425 894
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−10 046−6 85110 16219 9425 894
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag−15 534-25 54811 8985 578

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler5 063946946--
Sum anleggsmidler134 26835 42529 23643 32451 875
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--0224
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler45 38134 42727 74642 77850 270
Sum varige driftsmidler45 38134 42727 74642 78051 332
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer30953543543543
Sum finansielle anleggsmidler83 82453543543543
Sum varelager34 65319 57516 92321 68719 812
Kundefordringer51 59835 81641 14863 37535 098
Konsernfordringer20 2515 19420 59043 6314 941
Sum fordringer85 08463 48895 439108 59741 055
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post7 05233 2842 7344 64926 811
Sum Kasse/Bank/Post7 05233 2842 7344 64926 811
Sum omløpsmidler126 790116 348115 096134 93287 678
Sum eiendeler261 058151 773144 332178 256139 553
Aksje/Selskapskapital2 2072 2072 2072 2072 207
Annen innskutt egenkapital15 534----
Sum innskutt egenkapital126 7137 4547 4547 4547 454
Sum opptjent egenkapital37 58464 68571 53661 37453 330
Annen egenkapital37 58464 68571 53661 37453 330
Sum egenkapital164 29772 13978 99068 82860 783
Sum avsetninger til forpliktelser094603 3741 023
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld094603 3741 023
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld15 71911 66412 45131 83121 734
Skyldig offentlige avgifter18 5427 3014 6077 1756 648
Kortsiktig konserngjeld18 94329 38216 95631 26617 850
Annen kortsiktig gjeld43 55530 34131 32835 78131 515
Sum kortsiktig gjeld96 76078 68865 342106 05477 747
Sum gjeld96 76079 63465 342109 42878 770
SUM EGENKAPITAL OG GJELD261 058151 773144 332178 256139 553
Garantistillelser7 3077 3078 5518 5515 554
Pantstillelser--127 842127 842116 098
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Bright Norway AS

Org nr 979 144 695

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo