Proff
Proff

Brillehuset Mosjøen

Org nr979 823 215
AdresseSmågan 2, 8656 Mosjøen

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--733670667
Leder annen godtgjørelse--33--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter4 3545 3464 7884 0594 035
Annen driftsinntekt10780252
Sum driftsinntekter4 3555 3464 8664 0594 287
Varekostnad1 2141 5621 3201 1991 218
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 0222 4222 0041 7661 862
Herav kun lønn1 9632 2121 9211 9751 728
Ordinære avskrivninger115165176175151
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 2161 1951 1371 1581 115
Driftsresultat−2123230−239−58
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt22341
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2115111216
Sum finansinntekter2316141517
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2219334947
Andre finanskostnader00000
Sum annen finanskostnad00000
Sum finanskostnader2220334947
Resultat før skatt−2110210−272−88
Sum skatt−51−344−62−22
Ordinært resultat−1603166−210−66
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1603166−210−66
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler10958559937
Sum anleggsmidler436501562781865
Tomter, bygninger og annen fast eiendom150190229268308
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler167243268404511
Sum varige driftsmidler318433497672819
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1010101010
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler1010101010
Sum varelager591631524600652
Kundefordringer63418254114
Konsernfordringer96662
Sum fordringer149129159142179
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post319354499368442
Sum Kasse/Bank/Post319354499368442
Sum omløpsmidler1 0581 1141 1821 1101 272
Sum eiendeler1 4951 6151 7441 8912 137
Aksje/Selskapskapital102102102102102
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital113113113113113
Sum opptjent egenkapital565725722556766
Annen egenkapital565725722556766
Sum egenkapital678838834668878
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-102319539757
Langsiktig konserngjeld200----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld200102319539757
Gjeld til kredittinstitusjoner2192500136-
Leverandørgjeld−7−41253837
Skyldig offentlige avgifter171210244176159
Kortsiktig konserngjeld--100100100
Annen kortsiktig gjeld234256221233205
Sum kortsiktig gjeld617675590683502
Sum gjeld8177779101 2231 259
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 4951 6151 7441 8912 137
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Brillehuset Mosjøen

Org nr 979 823 215

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo