Proff
Proff

Bybo Boligstiftelse

Org nr965 815 236
AdresseHegdehaugsveien 31, 0352 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter---28 41529 432
Annen driftsinntekt50 26139 52454 91344 29113 681
Sum driftsinntekter50 26139 52454 91372 70643 113
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 9061 5941 7101 3461 202
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-03160-
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader19 59524 12721 02229 21727 811
Driftsresultat28 76113 80332 15042 08314 100
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt----16
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt17 42234 74520 215602168
Sum finansinntekter18 91735 41820 8252 5331 059
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad---14 36612 064
Andre finanskostnader18 20114 88716 613--
Sum annen finanskostnad18 20114 88745 672-0
Sum finanskostnader18 30114 94945 71514 46112 619
Resultat før skatt29 37734 2727 25930 1552 540
Sum skatt-----
Ordinært resultat29 37734 2727 25930 1552 540
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat29 37734 2727 25930 1552 540
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler1 303 3911 283 1561 322 4451 077 5591 028 674
Tomter, bygninger og annen fast eiendom790 800793 465784 971774 046870 665
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--0451-
Sum varige driftsmidler790 800793 465784 971774 497870 665
Aksjer/Investeringer i datterselskap404 398388 204436 154142 12360 314
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer073--0
Sum finansielle anleggsmidler512 591489 691537 474303 062158 009
Sum varelager-----
Kundefordringer1 3301 7314731 488492
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 2562 0165 3831 61412 835
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post7053 7389 37226 35410 965
Sum Kasse/Bank/Post7053 7389 37226 35410 965
Sum omløpsmidler2 9615 75314 75627 96823 800
Sum eiendeler1 306 3521 288 9091 337 2001 105 5271 052 474
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital617 460600 068572 438200200
Sum opptjent egenkapital110 93298 94892 305657 284627 210
Annen egenkapital110 93298 94892 305657 284627 210
Sum egenkapital728 392699 015664 743657 484627 410
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner525 547536 831614 386435 197404 512
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld2 4432 8833 1712 20315 064
Annen langsiktig gjeld2 4432 8833 1712 20315 064
Sum langsiktig gjeld527 990539 713617 557437 400419 576
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3 8062 7501 13410 6435 488
Skyldig offentlige avgifter159157149--
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld46 00447 27353 617--
Sum kortsiktig gjeld49 97050 18054 90010 6435 488
Sum gjeld577 959589 893672 457448 043425 064
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 306 3521 288 9091 337 2001 105 5271 052 474
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Bybo Boligstiftelse

Org nr 965 815 236

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo