Proff
Proff

CARLINGS AS

Org nr981 214 781
AdresseNesøyveien 4, 1396 Billingstad
Del avVarner AS

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn00002 688
Leder annen godtgjørelse0----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter475 709436 053433 428495 678536 093
Annen driftsinntekt1 7707 2714 6868 0811 092
Sum driftsinntekter477 479443 323438 114503 760537 185
Varekostnad226 316210 693201 065235 732246 361
Beholdningsendringer----0
Lønnskostnader100 12894 80992 629111 687123 789
Herav kun lønn87 81962 59180 46497 251123 001
Ordinære avskrivninger3 4483 9816 8079 88814 457
Nedskrivning-4403--
Andre driftskostnader133 739128 332125 473140 359130 233
Driftsresultat13 8475 50411 7386 09422 346
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-0142536
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3 7772 2882 3262 385484
Sum finansinntekter4 8622 5662 8553 6541 051
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad314171618
Andre finanskostnader4 4842 6034 2471 6421 750
Sum annen finanskostnad4 4842 6034 2471 6421 750
Sum finanskostnader4 5162 6074 2641 6581 767
Resultat før skatt14 1935 46310 3298 09021 630
Sum skatt3 1231 2022 2731 8705 258
Ordinært resultat11 0714 2618 0566 22016 372
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat11 0714 2618 0566 22016 372
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag--−780--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-403---
Sum immaterielle midler3 7634 1723 8406 2474 874
Sum anleggsmidler41 09538 82736 22945 60552 155
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler12 2208 8016 53413 50321 137
Sum varige driftsmidler12 2208 8016 53413 50321 137
Aksjer/Investeringer i datterselskap25 11225 11225 11225 11225 403
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----0
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler25 11225 85425 85425 85426 145
Sum varelager109 72881 27876 027102 491112 651
Kundefordringer1 614539221 9252 435
Konsernfordringer76 198183 610178 324149 480133 606
Sum fordringer83 712188 155182 916161 363140 353
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 8512 9202 6793 1544 132
Sum Kasse/Bank/Post2 8512 9202 6793 1544 132
Sum omløpsmidler196 291272 353261 621267 007257 135
Sum eiendeler237 387311 181297 850312 612309 291
Aksje/Selskapskapital4 7104 7104 7104 7104 710
Annen innskutt egenkapital780780780--
Sum innskutt egenkapital8 0098 0098 0097 2297 229
Sum opptjent egenkapital141 085140 934235 543227 487227 507
Annen egenkapital141 085140 934235 543227 487227 507
Sum egenkapital149 094148 943243 552234 716234 736
Sum avsetninger til forpliktelser1 5003 0913 0913 0913 091
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 5003 0913 0913 0913 091
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld15 19613 2846 4008 0596 280
Skyldig offentlige avgifter25 41321 14821 59125 61729 096
Kortsiktig konserngjeld21 649102 5791 64216 6672 557
Annen kortsiktig gjeld24 49822 13521 48822 97927 245
Sum kortsiktig gjeld86 793159 14751 20774 80571 464
Sum gjeld88 293162 23854 29877 89674 555
SUM EGENKAPITAL OG GJELD237 387311 181297 850312 612309 291
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

CARLINGS AS

Org nr 981 214 781

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo