Proff
Proff

Compax Solutions AS

Org nr920 003 303
Telefon938 71 660
AdresseFornebuveien 42, 1366 Lysaker

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--313166-
Leder annen godtgjørelse--00-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter920956152032
Annen driftsinntekt01 8901 1901 326149
Sum driftsinntekter9202 8461 2051 346181
Varekostnad1 5752 4374567415
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 1452 9251 33539557
Herav kun lønn--1 05327145
Ordinære avskrivninger2025124-
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 2901 3961 160564143
Driftsresultat−5 110−3 936−1 758308−34
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt531224130
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter531224130
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad48-8--
Andre finanskostnader4-00-
Sum annen finanskostnad4-00-
Sum finanskostnader52-80-
Resultat før skatt−5 109−3 924−1 742322−34
Sum skatt-0000
Ordinært resultat−5 109−3 924−1 742322−34
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−5 109−3 924−1 742322−34
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler315335111520
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler13335716-
Sum varige driftsmidler13335716-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer52525337-
Sum finansielle anleggsmidler3023025337-
Sum varelager-----
Kundefordringer119----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer7040921569-
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post7 7923 1455 9062 7377
Sum Kasse/Bank/Post7 7923 1455 9062 7377
Sum omløpsmidler8 4963 1456 8273 3077
Sum eiendeler8 8113 4806 9383 3597
Aksje/Selskapskapital5442423030
Annen innskutt egenkapital4511645−6−6
Sum innskutt egenkapital8 3411 2195 0732424
Sum opptjent egenkapital--0288−34
Annen egenkapital--02880
Sum egenkapital8 3411 2195 073312−9
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-1 5001 5001 493-
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld01 5001 5001 4930
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld513675206
Skyldig offentlige avgifter200197150−275
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld219196162816
Sum kortsiktig gjeld4707603651 55517
Sum gjeld4702 2601 8653 04717
SUM EGENKAPITAL OG GJELD8 8113 4806 9383 3597
Garantistillelser---00
Pantstillelser---00
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Compax Solutions AS

Org nr 920 003 303

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo