Proff
Proff

Crossmark AS

Org nr972 409 944
AdresseStrømsveien 195, 0668 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter18 50224 51923 00320 03613 703
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter18 50224 51923 00320 03613 703
Varekostnad12 40117 19516 13014 3189 382
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5 0354 6073 7062 9783 114
Herav kun lønn4 3473 9573 1982 6092 680
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 7112 4712 9471 2501 309
Driftsresultat−1 6452462201 489−102
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3011423
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt378544308
Sum finansinntekter6796483210
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-00--
Andre finanskostnader1811328517547
Sum annen finanskostnad1811328517547
Sum finanskostnader1811328617547
Resultat før skatt−1 7592101821 347−139
Sum skatt−3874640299−31
Ordinært resultat−1 3721641421 048−108
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 3721641421 048−108
Ordinært utbytte---900-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---900-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler4213480120419
Sum anleggsmidler4214394724931 418
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer000038
Sum finansielle anleggsmidler0405391372999
Sum varelager319249172243283
Kundefordringer3 1373 3644 0332 9623 206
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 1373 3644 0332 9623 210
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 5573 0422 6592 396491
Sum Kasse/Bank/Post1 5573 0422 6592 396491
Sum omløpsmidler5 0136 6556 8645 6013 983
Sum eiendeler5 4357 0947 3366 0935 401
Aksje/Selskapskapital700700700700700
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital700700700700700
Sum opptjent egenkapital661 4381 2751 132984
Annen egenkapital661 4381 2751 132984
Sum egenkapital7662 1381 9751 8321 684
Sum avsetninger til forpliktelser---00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3 1333 5713 8692 5652 678
Skyldig offentlige avgifter749798963475700
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld786586529321339
Sum kortsiktig gjeld4 6694 9565 3614 2613 717
Sum gjeld4 6694 9565 3614 2613 717
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 4357 0947 3366 0935 401
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Crossmark AS

Org nr 972 409 944

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo