Proff
Proff

Cutters AS

Org nr916 024 649
AdresseVetrlidsallmenningen 6, 5003 Bergen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 101753546601565
Leder annen godtgjørelse--67046

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter293 326239 256211 461232 096156 407
Annen driftsinntekt2351 9965 721--
Sum driftsinntekter293 562241 252217 182232 096156 407
Varekostnad1 5461 781853985942
Beholdningsendringer----−434
Lønnskostnader187 982147 825134 937147 257101 708
Herav kun lønn161 441126 052115 097126 23785 898
Ordinære avskrivninger19 18617 40113 4828 7854 535
Nedskrivning---038
Andre driftskostnader84 32369 69663 41658 81338 802
Driftsresultat5254 5484 49416 25510 815
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt----13
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2124381359118
Sum finansinntekter2124381359131
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad----179
Andre finanskostnader2 1543 6881 20688436
Sum annen finanskostnad3 6543 6882 4528 18936
Sum finanskostnader5 4073 6882 4538 189215
Resultat før skatt−4 6709022 1238 42610 731
Sum skatt−1 063−1924003 2412 366
Ordinært resultat−3 6071 0941 7235 1858 366
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−3 6071 0941 7235 1858 366
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag--01 036-

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler22 91519 56315 45011 3073 476
Sum anleggsmidler115 799107 74186 26259 29130 310
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler23 66124 33530 03429 27318 127
Sum varige driftsmidler23 66124 33530 03429 27318 127
Aksjer/Investeringer i datterselskap00005 225
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----−434
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer320278-0221
Sum finansielle anleggsmidler69 22363 84340 77718 7118 708
Sum varelager1 9521 3071 594170544
Kundefordringer2-0190
Konsernfordringer-----
Sum fordringer5 8766 7236 6713 6362 692
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post31 43427 08529 54524 63730 635
Sum Kasse/Bank/Post31 43427 08529 54524 63730 635
Sum omløpsmidler39 26235 11537 80928 44333 870
Sum eiendeler155 061142 856124 07187 73464 181
Aksje/Selskapskapital164164164164163
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital13 94413 94413 94413 94412 594
Sum opptjent egenkapital11 90115 50814 41412 6918 542
Annen egenkapital11 90115 50814 41412 6918 542
Sum egenkapital25 84529 45228 35826 63521 136
Sum avsetninger til forpliktelser1 6822 7462 9382 538948
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner3 66013 61414 0132 4913 000
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld46 9521 3031 303--
Annen langsiktig gjeld46 9521 3031 303--
Sum langsiktig gjeld52 29517 66218 2535 0283 948
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld12 37710 6087 2135 6186 165
Skyldig offentlige avgifter21 36247 69938 44517 75911 324
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld43 18237 43531 80131 33420 192
Sum kortsiktig gjeld76 92195 74277 45956 07139 096
Sum gjeld129 216113 40495 71361 09943 044
SUM EGENKAPITAL OG GJELD155 061142 856124 07187 73464 181
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Cutters AS

Org nr 916 024 649

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo