Proff
Proff

Dolphin Eiendom AS

Org nr981 872 711
AdresseVollsveien 17 B, 1366 Lysaker

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn3873 4732 933917-
Leder annen godtgjørelse17171510-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter12 0795 7997 6637 2687 903
Annen driftsinntekt16481122
Sum driftsinntekter12 0955 8047 6717 2787 925
Varekostnad---010
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader14 55711 7169 2453 262-
Herav kun lønn12 0479 5437 5022 629-
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader6 6445 2355 5709 7138 373
Driftsresultat−9 107−11 147−7 143−5 697−458
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--3676777
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt10 0000085 710-
Sum finansinntekter10 14220020885 786777
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3 88066028860
Andre finanskostnader0399040
Sum annen finanskostnad03992 890280
Sum finanskostnader5 3441 5682 8924 6354 295
Resultat før skatt−4 309−12 515−9 82775 454−3 976
Sum skatt−3 145−2 753−1 511−2 066−869
Ordinært resultat−1 163−9 762−8 31777 521−3 107
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 163−9 762−8 31777 521−3 107
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler10 4717 3254 5723 062996
Sum anleggsmidler164 538165 75685 11780 819174 490
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap62 99058 49058 46061 37481 310
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler6 6056 955000
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler154 067158 43180 54477 757173 495
Sum varelager-----
Kundefordringer2 1882 2702 1553 9404 329
Konsernfordringer15 2666 223---
Sum fordringer17 4548 5132 1553 9994 436
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post6742 47894810 263361
Sum Kasse/Bank/Post6742 47894810 263361
Sum omløpsmidler18 12810 9923 10314 2624 797
Sum eiendeler182 666176 74888 22095 080179 287
Aksje/Selskapskapital16 00016 00016 00016 00016 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital16 00016 00016 00016 00016 000
Sum opptjent egenkapital55 39356 55766 31974 635−2 886
Annen egenkapital55 39356 55766 31974 6350
Sum egenkapital71 39372 55782 31990 63513 114
Sum avsetninger til forpliktelser--0--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner30 82630 499---
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld39 69539 320---
Annen langsiktig gjeld39 69539 320---
Sum langsiktig gjeld70 52069 819000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 702871759569393
Skyldig offentlige avgifter1 3011 983721515-
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld34 76123 4503 5332 890102 102
Annen kortsiktig gjeld2 9898 06788847263 678
Sum kortsiktig gjeld40 75334 3725 9014 445166 173
Sum gjeld111 273104 1915 9014 445166 173
SUM EGENKAPITAL OG GJELD182 666176 74888 22095 080179 287
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Dolphin Eiendom AS

Org nr 981 872 711

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo