Proff
Proff

Dyr og Media AS

Org nr988 076 872
AdresseSkomakerbakken 5, 2074 Eidsvoll Verk

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter131153184
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter131153184
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn--0--
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader13242697
Driftsresultat−12−21882276
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt21003
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3 0462 9623 030640256
Sum finansinntekter3 0482 9633 030640259
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad----0
Andre finanskostnader53365000
Sum annen finanskostnad53365000
Sum finanskostnader1 073501000
Resultat før skatt1 9632 4413 118662336
Sum skatt181539920
Ordinært resultat1 9452 4263 079653316
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 9452 4263 079653316
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler3 8503 8502 7132 4131 980
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler3 7503 7502 6132 3131 880
Andre fordringer100100100100100
Sum finansielle anleggsmidler3 8503 8502 7132 4131 980
Sum varelager-----
Kundefordringer-01359-
Konsernfordringer-----
Sum fordringer321359-
Sum investeringer1 4491 241---
Kasse/Bank/Post4 3032 6852 6708823
Sum Kasse/Bank/Post4 3032 6852 6708823
Sum omløpsmidler5 7553 9272 8069823
Sum eiendeler9 6057 7775 5192 5112 003
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital8 8876 9424 5161 438785
Annen egenkapital8 8876 9424 5161 438785
Sum egenkapital8 9877 0424 6161 538885
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner0--9601 080
Langsiktig konserngjeld0----
Ansvarlig lånekapital0----
Sum annen langsiktig gjeld600720840--
Annen langsiktig gjeld600720840--
Sum langsiktig gjeld6007208409601 080
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld--00-
Skyldig offentlige avgifter-023418
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld-----
Sum kortsiktig gjeld1815631338
Sum gjeld6187359039731 118
SUM EGENKAPITAL OG GJELD9 6057 7775 5192 5112 003
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Dyr og Media AS

Org nr 988 076 872

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo