Proff
Proff

Eierseksjonssameie Gabels Gate 8

Org nr988 321 877

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2021-122018-122017-122016-12
Startdato

01.01.2021

31.12.2017

01.01.2017

01.01.2016

Sluttdato

31.12.2021

30.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

LEDERLØNN

2021-122018-122017-122016-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn----
Leder annen godtgjørelse----

RESULTATREGNSKAP

2021-122018-122017-122016-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter698 436-00
Annen driftsinntekt-695668621
Sum driftsinntekter698 436695668621
Varekostnad--00
Beholdningsendringer--00
Lønnskostnader51 345515151
Herav kun lønn----
Ordinære avskrivninger--00
Nedskrivning----
Andre driftskostnader799 9503826091 347
Driftsresultat−152 8592627−778
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--00
Inntekt på investering i datterselskap--00
Sum annen renteinntekt--00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--00
Sum annen finansinntekt12 39512110
Sum finansinntekter12 39512110
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad--00
Andre finanskostnader20 558343742
Sum annen finanskostnad20 558343742
Sum finanskostnader20 558343742
Resultat før skatt−161 022240−18−819
Sum skatt--00
Ordinært resultat−161 022240−18−819
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært--00
Årsresultat−161 022240−18−819
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Konsernbidrag----

BALANSEREGNSKAP

2021-122018-122017-122016-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler--00
Sum anleggsmidler0000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----
Maskiner/anlegg/biler----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler----
Sum varige driftsmidler--00
Aksjer/Investeringer i datterselskap----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--00
Investeringer i aksjer og andeler----
Andre fordringer----
Sum finansielle anleggsmidler--00
Sum varelager--00
Kundefordringer35 4520134
Konsernfordringer----
Sum fordringer64 08727394
Sum investeringer--00
Kasse/Bank/Post52 35320176166
Sum Kasse/Bank/Post52 35320176166
Sum omløpsmidler116 440227115169
Sum eiendeler116 440227115169
Aksje/Selskapskapital----
Annen innskutt egenkapital----
Sum innskutt egenkapital--00
Sum opptjent egenkapital−331 420−467−708−689
Annen egenkapital−331 420---
Sum egenkapital−331 420−467−708−689
Sum avsetninger til forpliktelser--00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----
Langsiktig konserngjeld----
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld424 537684764839
Annen langsiktig gjeld424 537684764839
Sum langsiktig gjeld424 537684764839
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld5 054---
Skyldig offentlige avgifter----
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Kortsiktig konserngjeld----
Annen kortsiktig gjeld18 270105920
Sum kortsiktig gjeld23 324105920
Sum gjeld447 861695823859
SUM EGENKAPITAL OG GJELD116 441227115169
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Eierseksjonssameie Gabels Gate 8

Org nr 988 321 877

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo