Proff
Proff

Elektroniske Betalings Systemer As

Org nr980 270 297
AdresseGlynitveien 21, 1400 Ski
Del avVexta AS

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter38 65432 97828 60431 30727 394
Annen driftsinntekt390341293273222
Sum driftsinntekter39 04433 31828 89731 57927 616
Varekostnad13 57111 2299 09010 4068 531
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader11 09710 2948 4658 3407 684
Herav kun lønn9 2268 6367 0646 9626 413
Ordinære avskrivninger104134201191155
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader9 5818 4598 0499 1377 461
Driftsresultat4 6913 2023 0923 5053 785
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt71641
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2811129894242
Sum finansinntekter2881129954543
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad−2822211311
Andre finanskostnader19413420015562
Sum annen finanskostnad19413420015562
Sum finanskostnader16615622116873
Resultat før skatt4 8133 1593 8673 3823 755
Sum skatt843475501602708
Ordinært resultat3 9702 6843 3662 7813 047
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 9702 6843 3662 7813 047
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-1 7081 7672 1832 362

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1249436880
Sum anleggsmidler245167276311389
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler00000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler233117233233300
Sum varige driftsmidler233117233233300
Aksjer/Investeringer i datterselskap0001010
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler0001010
Sum varelager4 5764 8185 0154 6872 996
Kundefordringer4 0533 6773 2434 6703 257
Konsernfordringer-----
Sum fordringer8 7746 0925 2135 6764 345
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 4367995041841 815
Sum Kasse/Bank/Post1 4367995041841 815
Sum omløpsmidler14 78611 70910 73310 5479 156
Sum eiendeler15 03211 87511 00810 8589 546
Aksje/Selskapskapital131131131131131
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital131131131131131
Sum opptjent egenkapital6 7985 6834 8023 1192 567
Annen egenkapital6 7985 6834 8023 1192 567
Sum egenkapital6 9295 8144 9333 2512 698
Sum avsetninger til forpliktelser0000-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner000-0
Leverandørgjeld1 5421 0821 5402 3121 651
Skyldig offentlige avgifter1 8261 7771 4551 7181 517
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4 7903 2023 0803 5773 679
Sum kortsiktig gjeld8 1026 0616 0757 6076 847
Sum gjeld8 1026 0616 0757 6076 847
SUM EGENKAPITAL OG GJELD15 03211 87511 00810 8589 546
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Elektroniske Betalings Systemer As

Org nr 980 270 297

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo