Proff
Proff

Mac Cosmetic Oslo City

Org nr983 415 687
AdresseStenersgata 1, 0050 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn00000
Leder annen godtgjørelse00000

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 172 2521 142 3911 079 600901 549862 782
Annen driftsinntekt7 2314 5888 7307 099247
Sum driftsinntekter1 179 4831 146 9781 088 330908 648863 029
Varekostnad761 964731 688708 169543 746480 033
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader177 218161 360151 642162 583180 094
Herav kun lønn148 560135 446127 875137 235143 316
Ordinære avskrivninger24 46625 42823 53524 59821 932
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader185 206182 684161 655150 552155 002
Driftsresultat30 62945 81743 33027 16925 968
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-0---
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-0011 047
Sum finansinntekter1 5850011 047
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1012175422
Andre finanskostnader1501621771691 150
Sum annen finanskostnad1501621771691 150
Sum finanskostnader1602835813 6934 679
Resultat før skatt32 05445 53442 74823 47622 336
Sum skatt7 07410 0219 4175 2555 308
Ordinært resultat24 98035 51333 33218 22117 028
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat24 98035 51333 33218 22117 028
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-000206
Sum immaterielle midler20 61225 06022 43622 16320 505
Sum anleggsmidler55 18868 75375 35272 80378 222
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler34 566----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-43 65352 87650 59957 677
Sum varige driftsmidler34 56643 65352 87650 59957 677
Aksjer/Investeringer i datterselskap-303030-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1010101040
Andre fordringer----0
Sum finansielle anleggsmidler1040404040
Sum varelager193 031223 186216 341201 462202 666
Kundefordringer26 32816 39126 70917 74726 717
Konsernfordringer84 540----
Sum fordringer127 04474 64738 84725 23149 290
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post16 97810 19510 45711 36717 675
Sum Kasse/Bank/Post16 97810 19510 45711 36717 675
Sum omløpsmidler337 053308 027265 646238 060269 631
Sum eiendeler392 241376 780340 998310 862347 853
Aksje/Selskapskapital701701701701701
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital12 10012 10012 10012 10012 000
Sum opptjent egenkapital190 489165 509129 99696 66475 788
Annen egenkapital190 489165 509129 99696 66475 788
Sum egenkapital202 589177 609142 096108 76487 788
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----0
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld48 63762 08229 41288 75769 951
Skyldig offentlige avgifter72 71463 51967 82652 77253 769
Kortsiktig konserngjeld0----
Annen kortsiktig gjeld60 30360 89593 28056 047132 831
Sum kortsiktig gjeld189 652199 171198 903202 098260 065
Sum gjeld189 652199 171198 903202 098260 065
SUM EGENKAPITAL OG GJELD392 241376 780340 998310 862347 853
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Mac Cosmetic Oslo City

Org nr 983 415 687

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo