Proff
Proff

Euromet Holding AS

Org nr920 014 429
AdresseSteinbekkhaugveien 40, 8611 Mo I Rana

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter00000
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn00000
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader21222010−6
Driftsresultat−21−22−20−106
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt4436330
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter4436330
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-00--
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader-00--
Resultat før skatt−17−1816246
Sum skatt0−434127
Ordinært resultat−17−141220−121
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−17−141220−121
Ordinært utbytte84848484-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte84848484-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler2 0271 3131 5431 0594 593
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap1 1773143286060
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler2 0271 3131 5431 0594 593
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-18---
Sum fordringer-18---
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post4044946553 32374
Sum Kasse/Bank/Post4044946553 32374
Sum omløpsmidler4045136553 32374
Sum eiendeler2 4311 8262 1984 3824 667
Aksje/Selskapskapital9999999999
Annen innskutt egenkapital--0−15−15
Sum innskutt egenkapital125125125110110
Sum opptjent egenkapital1 3731 4731 5724 0584 206
Annen egenkapital1 3731 4731 5724 0584 206
Sum egenkapital1 4971 5981 6964 1684 316
Sum avsetninger til forpliktelser000127127
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld000127127
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld849144344-225
Annen kortsiktig gjeld-019-0
Sum kortsiktig gjeld93322850187225
Sum gjeld933228502214351
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 4311 8262 1984 3824 667
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Euromet Holding AS

Org nr 920 014 429

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo