Proff
Proff

Euroweld AS

Org nr920 484 891
AdresseHaralds vei 9, 1470 Lørenskog

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-925762702634
Leder annen godtgjørelse-394843

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter25 94927 05732 83928 36438 844
Annen driftsinntekt22314119122176
Sum driftsinntekter25 97127 37132 95828 48639 020
Varekostnad10 16411 44214 57411 83019 571
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader9 8059 4688 0138 60710 722
Herav kun lønn8 1088 0806 9527 3389 183
Ordinære avskrivninger289249249167119
Nedskrivning015---
Andre driftskostnader3 1852 8512 8052 9543 325
Driftsresultat2 5283 3457 3164 9275 284
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt611135
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt159731095285
Sum finansinntekter166741205590
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad674017
Andre finanskostnader989612299146
Sum annen finanskostnad989612299146
Sum finanskostnader10510312699163
Resultat før skatt2 5883 3167 3104 8835 211
Sum skatt5717261 6081 0761 205
Ordinært resultat2 0172 5905 7023 8084 006
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 0172 5905 7023 8084 006
Ordinært utbytte1 0006 0003 0002 4001 800
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 0006 0003 0002 4001 800
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler48617589260
Sum anleggsmidler574664946667511
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-0000
Maskiner/anlegg/biler520597850553221
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-0049
Sum varige driftsmidler520597850557230
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-0151515
Andre fordringer66666
Sum finansielle anleggsmidler66212121
Sum varelager-----
Kundefordringer3 3375 70010 0976 4147 364
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 9955 85910 3536 5367 393
Sum investeringer4446---
Kasse/Bank/Post7 5429 8266 9327 9615 968
Sum Kasse/Bank/Post7 5429 8266 9327 9615 968
Sum omløpsmidler11 58115 73017 28514 49713 360
Sum eiendeler12 15516 39418 23115 16413 872
Aksje/Selskapskapital293293293293293
Annen innskutt egenkapital712712712712712
Sum innskutt egenkapital1 2451 2451 2451 2451 245
Sum opptjent egenkapital3 3742 3575 7676 0654 657
Annen egenkapital3 3742 3575 7676 0654 657
Sum egenkapital4 6193 6027 0127 3105 902
Sum avsetninger til forpliktelser6976592 3981 282364
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld----0
Annen langsiktig gjeld----0
Sum langsiktig gjeld6976592 3981 282364
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 0462811 2321 5251 384
Skyldig offentlige avgifter1 3881 6592 3841 5841 782
Ordinært utbytte1 0006 0003 0002 4001 800
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 0006 0003 0002 4001 800
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 8711 7281 7121 0621 496
Sum kortsiktig gjeld6 83912 1338 8216 5717 605
Sum gjeld7 53612 79211 2197 8547 969
SUM EGENKAPITAL OG GJELD12 15516 39418 23115 16413 872
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Euroweld AS

Org nr 920 484 891

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo