Proff
Proff

Facebook Norway AS

Org nr916 305 656
Telefon905 55 375
AdresseDronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse--4 283--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter68 26475 13753 89954 63444 640
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter68 26475 13753 89954 63444 640
Varekostnad--003 596
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader32 08025 12924 90023 63820 248
Herav kun lønn26 70818 34517 95615 95614 149
Ordinære avskrivninger4 2673 0391 3627860
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader6 7606 7996 52410 59312 950
Driftsresultat25 15740 17021 11319 6187 847
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt12 729121351168
Sum finansinntekter12 729121351168
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader16296171314225
Sum annen finanskostnad16296171314225
Sum finanskostnader16296171314225
Resultat før skatt37 72440 08620 95519 3557 789
Sum skatt8 6309 3025 2965 3962 902
Ordinært resultat29 09430 78415 65913 9594 887
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat29 09430 78415 65913 9594 887
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler7 98911 6803 3162 6082 433
Sum anleggsmidler7 98911 6803 3162 6082 433
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler--0--
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer459 323743 427321 491304 230281 131
Konsernfordringer-----
Sum fordringer459 323743 427321 491304 230281 131
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post98 86973 22755 96555 48651 626
Sum Kasse/Bank/Post98 86973 22755 96555 48651 626
Sum omløpsmidler558 192816 654377 456359 716332 757
Sum eiendeler566 181828 334380 772362 324335 190
Aksje/Selskapskapital6060606060
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital6 5306 5306 5306 5306 530
Sum opptjent egenkapital107 36476 99344 05525 6728 547
Annen egenkapital107 36476 99344 05525 6728 547
Sum egenkapital113 89483 52350 58532 20215 077
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld1 7805 888201203-
Annen langsiktig gjeld1 7805 888201203-
Sum langsiktig gjeld1 7805 8882012030
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld437 601727 585308 612291 619267 781
Skyldig offentlige avgifter----0
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4 1223 89014 57134 10846 996
Sum kortsiktig gjeld450 507738 923329 986329 918320 113
Sum gjeld452 287744 811330 187330 121320 113
SUM EGENKAPITAL OG GJELD566 181828 334380 772362 324335 190
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Facebook Norway AS

Org nr 916 305 656

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo