Proff
Proff

Filini Restaurant og Bar

Org nr931 531 018
AdresseBryggen, 5003 Bergen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 988 528984 485752 6861 884 2621 872 623
Annen driftsinntekt−28 118201 805376 25753 42662 220
Sum driftsinntekter1 960 4111 186 2901 128 9431 937 6881 934 843
Varekostnad135 98570 16858 686134 057129 970
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader483 254315 485279 414574 938601 158
Herav kun lønn418 179276 048237 876348 714377 002
Ordinære avskrivninger114 056110 297123 845120 700101 944
Nedskrivning3 63571223 2991 0972 390
Andre driftskostnader1 168 958668 893633 2721 060 1181 058 066
Driftsresultat54 52220 73610 42746 77841 315
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 465963613671 152
Sum finansinntekter1 480963613671 882
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader4 5042 1023 6456 5647 743
Sum annen finanskostnad4 5042 1023 6456 5647 743
Sum finanskostnader10 9388 8893 6456 56411 169
Resultat før skatt45 06212 8096 84240 58134 724
Sum skatt10 0152 8961 6998 9561 486
Ordinært resultat35 0489 9145 14331 62633 238
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat35 0489 9145 14331 62633 238
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag---01 127

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler619 298655 355666 659621 512616 571
Tomter, bygninger og annen fast eiendom460 696496 438507 873621 319616 378
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler460 696496 438507 873621 319616 378
Aksjer/Investeringer i datterselskap060606060
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer158 602158 857158 726133133
Sum finansielle anleggsmidler158 602158 917158 786193193
Sum varelager16 84413 5999 90614 90315 237
Kundefordringer61 40571 61314 53758 64489 842
Konsernfordringer-----
Sum fordringer592 385574 878575 43589 672124 523
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post12 0559 09022 627132138
Sum Kasse/Bank/Post12 0559 09022 627132138
Sum omløpsmidler621 284597 567607 968104 707139 898
Sum eiendeler1 240 5821 252 9221 274 627726 220756 469
Aksje/Selskapskapital11 00011 00011 00011 00011 000
Annen innskutt egenkapital23 11323 11323 11323 1136 552
Sum innskutt egenkapital42 66342 66342 66342 66326 102
Sum opptjent egenkapital178 133143 085134 488145 773129 370
Annen egenkapital178 133143 085134 488145 773129 370
Sum egenkapital220 796185 748177 151188 436155 472
Sum avsetninger til forpliktelser9 40616 21522 07731 89722 721
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld312 597309 470310 715427427
Annen langsiktig gjeld312 597309 470310 715427427
Sum langsiktig gjeld322 003325 685332 79232 32423 148
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld106 74994 362108 48152 00580 925
Skyldig offentlige avgifter44 90230 9249 96135 72630 473
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld529 308608 147639 368417 728466 451
Sum kortsiktig gjeld697 783741 489764 684505 459577 849
Sum gjeld1 019 7851 067 1741 097 476537 784600 998
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 240 5821 252 9221 274 627726 220756 469
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Filini Restaurant og Bar

Org nr 931 531 018

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo