Proff
Proff

Vibrent International AS

Org nr917 997 918
AdresseLilletorget 1, 0184 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn591-315467450
Leder annen godtgjørelse6-470

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 0802 2761 3632 1071 801
Annen driftsinntekt262212335661235
Sum driftsinntekter3 3422 4881 6982 7682 036
Varekostnad2 3331 483614839710
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 5231 1991 2144 3661 552
Herav kun lønn7 8794 2163 7052 848660
Ordinære avskrivninger2 5862 3622 3171 9351 433
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 9281 6862 1602 935923
Driftsresultat−11 029−4 242−4 607−7 307−2 581
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-596
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt65000
Sum finansinntekter65596
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1871791361860
Andre finanskostnader255335
Sum annen finanskostnad255335
Sum finanskostnader2121841401885
Resultat før skatt−11 235−4 420−4 741−7 486−2 581
Sum skatt00000
Ordinært resultat−11 235−4 420−4 741−7 486−2 581
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−11 235−4 420−4 741−7 486−2 581
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler6 0906 3585 5027 3203 569
Sum anleggsmidler6 3776 7926 1198 1494 491
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler230377617830922
Sum varige driftsmidler230377617830922
Aksjer/Investeringer i datterselskap00---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer22---
Sum finansielle anleggsmidler5757---
Sum varelager-----
Kundefordringer483203263349
Konsernfordringer2 70531---
Sum fordringer5 8575 0271 2794052 670
Sum investeringer00---
Kasse/Bank/Post8191 0637902 2684 585
Sum Kasse/Bank/Post8191 0637902 2684 585
Sum omløpsmidler6 6766 0902 0692 6737 255
Sum eiendeler13 05312 8828 18810 82311 746
Aksje/Selskapskapital4747474444
Annen innskutt egenkapital−36−36−36−6−6
Sum innskutt egenkapital19 39219 39219 39213 52213 522
Sum opptjent egenkapital−33 475−22 240−17 819−13 078−5 592
Annen egenkapital0000-
Sum egenkapital−14 083−2 8481 5734447 930
Sum avsetninger til forpliktelser0134268402536
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 8252 3242 5842 400-
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld6001 6001 5001 5001 500
Annen langsiktig gjeld6001 6001 5001 5001 500
Sum langsiktig gjeld2 4254 0584 3538 6022 036
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld5 7035 400832145292
Skyldig offentlige avgifter582431357456394
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 9791 7111 0251 1271 045
Sum kortsiktig gjeld24 71111 6712 2631 7761 780
Sum gjeld27 13615 7296 61510 3783 816
SUM EGENKAPITAL OG GJELD13 05312 8828 18810 82311 746
Garantistillelser0000-
Pantstillelser0000-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Vibrent International AS

Org nr 917 997 918

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo