Proff
Proff
Profile-7029525
Totalleverandør for bedrifter
Profile-7032856

Flytteeksperten AS

A
Proff Forvalt rating
A Lav risiko
Org nr912 177 823
Telefon902 01 090
AdresseSelma Ellefsens vei 8, 0581 Oslo

FlytteEksperten er totalleverandør av flyttetjenester for bedriftsmarkedet. Selskapet er fast leverandør for noen av de største aktørene innen næringseiendom, og har flere rammeavtaler med det offentlige. Vi er et moderne flyttebyrå med fokus på service og kvalitet. Våre medarbeidere har fått grundig opplæring i kundebehandling, kontorflytting, flyttemetodikk og HMS. Vi har ordentlige lønnsvilkår og gode forsikringer for mannskap, flyttebiler og flyttegods. Vi kan vise til glimrende referanser. Ved å velge oss som din flytteleverandør, vil din bedrift være i meget trygge hender.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--428553506
Leder annen godtgjørelse--381149

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter26 44219 68913 93416 29010 382
Annen driftsinntekt−208239912
Sum driftsinntekter26 42319 77214 33316 29210 384
Varekostnad8 5617 0574 3334 4603 459
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader12 2768 0586 2787 5834 547
Herav kun lønn10 2406 8515 3206 5344 400
Ordinære avskrivninger269238239490229
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader5 1924 2013 3103 6132 074
Driftsresultat12421717314674
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt12211
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt0---0
Sum finansinntekter12211
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad7050658036
Andre finanskostnader21014
Sum annen finanskostnad21014
Sum finanskostnader7251658140
Resultat før skatt541691106635
Sum skatt12372413-
Ordinært resultat42132865335
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat42132865335
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill4872---
Sum immaterielle midler487296120-
Sum anleggsmidler1 7741 6031 7652 0051 607
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 6111 4501 6691 8851 607
Sum varige driftsmidler1 6111 4501 6691 8851 607
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer11581---
Sum finansielle anleggsmidler11581---
Sum varelager-----
Kundefordringer3 6773 4011 5302 2661 212
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4 1573 7351 9072 4641 423
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post280988678−175188
Sum Kasse/Bank/Post280988678−175188
Sum omløpsmidler4 4384 7222 5852 2891 612
Sum eiendeler6 2126 3254 3504 2943 219
Aksje/Selskapskapital198198198198198
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital198198198198198
Sum opptjent egenkapital3342921617522
Annen egenkapital3342921617522
Sum egenkapital532490359273220
Sum avsetninger til forpliktelser746336130
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner9651 2781 7301 067707
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld378721186259
Annen langsiktig gjeld378721186259
Sum langsiktig gjeld1 0761 4281 7871 266966
Gjeld til kredittinstitusjoner--0--
Leverandørgjeld1 7232 4371 1271 4401 023
Skyldig offentlige avgifter1 4021 271574805544
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 478689503510465
Sum kortsiktig gjeld4 6034 4072 2052 7552 033
Sum gjeld5 6805 8353 9924 0212 999
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 2126 3254 3504 2943 219
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Autorisasjoner

Grønt punkt
Grønt punkt
Miljøfyrtårn-sertifisert
Miljøfyrtårn-sertifisert
Startbank
Startbank
Gasellebedrift 2018 og 2019
Gasellebedrift 2018 og 2019

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Ta kontakt for mer informasjon

Mer info fra Forvalt

Flytteeksperten AS

Org nr 912 177 823

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo