Proff
Proff

Fonus begravelsesbyrå Tveita senter

Org nr913 040 341
AdresseTvetenveien 150, 0671 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 4951 4195181 1621 409
Leder annen godtgjørelse64381311398

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter94 48177 50771 06876 66362 697
Annen driftsinntekt7661 0821 17712795
Sum driftsinntekter95 24778 58972 24576 78962 792
Varekostnad31 72826 17524 57627 40023 353
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader28 43927 22625 65225 95419 719
Herav kun lønn22 94922 63320 96420 88715 506
Ordinære avskrivninger4 0942 8753 5253 3482 081
Nedskrivning00---
Andre driftskostnader26 49022 58623 99022 66716 770
Driftsresultat4 497−272−5 498−2 580868
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt43-7156
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt7569242470
Sum finansinntekter79722495126
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad106-32446
Andre finanskostnader87718756064
Sum annen finanskostnad87718756064
Sum finanskostnader4993101 113385110
Resultat før skatt4 078−510−6 587−2 870884
Sum skatt893−112−1 087−631270
Ordinært resultat3 184−398−5 500−2 239614
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 184−398−5 500−2 239614
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill5 1595 9956 8327 668-
Sum immaterielle midler18 19019 92820 66520 664337
Sum anleggsmidler23 11325 90026 89328 6326 215
Tomter, bygninger og annen fast eiendom1 5161 930---
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 0002 9445 3887 1515 194
Sum varige driftsmidler3 5154 8745 3887 1515 194
Aksjer/Investeringer i datterselskap200200200816571
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1111112
Andre fordringer1 207897639--
Sum finansielle anleggsmidler1 4081 098840817683
Sum varelager1 3791 0891 0081 051987
Kundefordringer6 8024 7133 7153 5773 806
Konsernfordringer---11
Sum fordringer9 0767 3949 46612 0737 765
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post10 96911 5186 5476 46013 255
Sum Kasse/Bank/Post10 96911 5186 5476 46013 255
Sum omløpsmidler21 42420 00117 02119 58422 008
Sum eiendeler44 53745 90143 91448 21628 222
Aksje/Selskapskapital6 5006 5006 5006 5006 500
Annen innskutt egenkapital3838---
Sum innskutt egenkapital6 5386 5386 5006 5006 500
Sum opptjent egenkapital7 2323 9094 2579 11811 357
Annen egenkapital7 2323 9094 2579 11811 357
Sum egenkapital13 77010 44610 75715 61817 857
Sum avsetninger til forpliktelser00---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner149184---
Langsiktig konserngjeld---20 000-
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld20 10022 10023 000-3 000
Annen langsiktig gjeld20 10022 10023 000-3 000
Sum langsiktig gjeld20 24922 28423 00020 0003 000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld4 1854 7943 7964 5842 822
Skyldig offentlige avgifter2 5692 6692 2401 9531 883
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-3 000-3 145145
Annen kortsiktig gjeld3 7642 7084 3582 9162 269
Sum kortsiktig gjeld10 51813 17110 15712 5987 365
Sum gjeld30 76735 45533 15732 59810 365
SUM EGENKAPITAL OG GJELD44 53745 90143 91448 21628 222
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Fonus begravelsesbyrå Tveita senter

Org nr 913 040 341

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo