Proff
Proff

Fretex Larvik

Org nr938 498 318
AdresseKarlsrogata 4, 3257 Larvik

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn----601
Leder annen godtgjørelse----191

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter459430449674574
Annen driftsinntekt1 464 1561 245 3161 205 2511 104 7281 097 543
Sum driftsinntekter1 464 6151 245 7461 205 7001 105 4021 098 117
Varekostnad36 88328 21425 71124 48917 067
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn666 177599 950567 796557 931553 836
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 361 7961 218 5321 129 5931 075 5841 050 421
Driftsresultat65 936−1 00050 3965 32930 629
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter−28 49349 40042 06328 3322 081
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader291480673880429
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader3638031 2021 346957
Resultat før skatt37 07947 59691 25732 31431 754
Sum skatt--338--
Ordinært resultat37 07947 59690 91932 31431 754
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat37 07947 59690 91932 31431 754
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler116 00852 86786 79648 91590 216
Tomter, bygninger og annen fast eiendom2 07415 02016 39717 21820 762
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler19 91214 06415 94513 80326 076
Sum varige driftsmidler21 98629 08432 34331 02146 838
Aksjer/Investeringer i datterselskap92 17821 93821 1385 59010 090
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1 8441 8441 8441 8441 844
Andre fordringer-031 47110 45931 444
Sum finansielle anleggsmidler94 02223 78254 45417 89443 378
Sum varelager7 3585 3713 3392 0004 960
Kundefordringer60 90845 50124 5014 56014 554
Konsernfordringer-----
Sum fordringer87 60361 04247 59952 62550 607
Sum investeringer426 560532 166485 500310 469338 572
Kasse/Bank/Post368 287308 912282 425390 606311 173
Sum Kasse/Bank/Post368 287308 912282 425390 606311 173
Sum omløpsmidler889 808907 491818 862755 700705 313
Sum eiendeler1 005 816960 358905 658804 614795 528
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital531 810512 593489 255398 343366 030
Annen egenkapital531 810512 593489 255398 343366 030
Sum egenkapital531 811512 593489 256398 343366 029
Sum avsetninger til forpliktelser111 398124 365100 00190 912147 272
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner012 70613 34913 99214 636
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld5 2095 2775 3295 2575 228
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld116 606142 347118 679110 161167 135
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld47 20330 55328 65237431 558
Skyldig offentlige avgifter56 25455 96244 50139 49635 944
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld253 942218 903224 571256 241194 862
Sum kortsiktig gjeld357 399305 418297 724296 110262 364
Sum gjeld474 005447 765416 402406 271429 499
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 005 816960 358905 658804 614795 528
Garantistillelser-----
Pantstillelser---13 992-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Fretex Larvik

Org nr 938 498 318

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo