Proff
Proff

Gerhard & Sønn As

Org nr913 107 209
Telefon483 52 208
AdresseSchweigaards gate 34 E, 0191 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 6811 615813
Leder annen godtgjørelse--27121452

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter33 32027 38021 88219 35312 840
Annen driftsinntekt662535383386328
Sum driftsinntekter33 98327 91622 26519 73913 168
Varekostnad4323121025162
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader26 77721 08716 54014 6149 968
Herav kun lønn21 46117 38013 58611 5768 000
Ordinære avskrivninger536445413318191
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 0383 6952 9092 5111 840
Driftsresultat2 5892 4582 1942 0441 107
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt4866116
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--01-
Sum finansinntekter4866126
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3-101
Andre finanskostnader53521
Sum annen finanskostnad53521
Sum finanskostnader83721
Resultat før skatt2 6292 4612 1932 0531 112
Sum skatt623583522480278
Ordinært resultat2 0071 8781 6711 573834
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 0071 8781 6711 573834
Ordinært utbytte--1 000--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte1 5001 500---
Sum utbytte1 5001 5001 000--
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler186151984759
Sum anleggsmidler1 4261 3619481 123750
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 2121 178798996692
Sum varige driftsmidler1 2121 178798996692
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer28325280-
Sum finansielle anleggsmidler28325280-
Sum varelager-----
Kundefordringer4 1543 6442 3981 9661 255
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4 8853 9052 6642 4771 449
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post4 1813 6693 5522 0291 445
Sum Kasse/Bank/Post4 1813 6693 5522 0291 445
Sum omløpsmidler9 0667 5756 2154 5062 893
Sum eiendeler10 4918 9367 1635 6293 644
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital2020202020
Sum innskutt egenkapital5050505050
Sum opptjent egenkapital3 1642 6582 2791 6081 036
Annen egenkapital3 1642 6582 2791 6081 036
Sum egenkapital3 2152 7082 3301 6591 086
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld38240320111658
Skyldig offentlige avgifter2 6362 2742 0611 6201 120
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 6002 9161 9981 7661 069
Sum kortsiktig gjeld7 2776 2284 8333 9712 558
Sum gjeld7 2776 2284 8333 9712 558
SUM EGENKAPITAL OG GJELD10 4918 9367 1635 6293 644
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Gerhard & Sønn As

Org nr 913 107 209

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo