Proff
Proff

Google Norway AS

Org nr988 588 261
AdresseBryggegata 6, 0250 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-0---
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter345 040269 681252 378351 404177 868
Annen driftsinntekt10053---
Sum driftsinntekter345 140269 734252 378351 404177 868
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader368 195205 425165 996104 02989 035
Herav kun lønn-149 732121 87280 28668 947
Ordinære avskrivninger-10 30913 23816 88911 385
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader-64 36875 783221 05581 582
Driftsresultat−23 055−10 368−2 6399 430−4 135
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt85342 775592−180
Sum finansinntekter85342 775592−180
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader272699573--
Sum annen finanskostnad272699573--
Sum finanskostnader272699573--
Resultat før skatt−22 473−11 062−43710 023−4 315
Sum skatt6 6444 4985 5446 5964 092
Ordinært resultat−29 117−15 561−5 9803 427−8 407
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−29 117−15 561−5 9803 427−8 407
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler9 4307 3363 8017 2576 875
Sum anleggsmidler58 44436 67251 16970 55036 461
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler49 01329 33647 36863 29229 586
Sum varige driftsmidler49 01329 33647 36863 29229 586
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer157 011207 396188 279156 72019 843
Konsernfordringer-----
Sum fordringer281 419208 265188 876157 45723 058
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post000273 832
Sum Kasse/Bank/Post000273 832
Sum omløpsmidler281 419208 265188 876157 45996 890
Sum eiendeler339 863244 936240 046228 009133 351
Aksje/Selskapskapital800800800800800
Annen innskutt egenkapital189 612140 196108 83388 71169 707
Sum innskutt egenkapital190 412140 996109 63389 51170 507
Sum opptjent egenkapital−56 783−27 665−12 105−6 124−9 551
Annen egenkapital-−27 665−12 105−6 124−9 551
Sum egenkapital133 629113 33097 52883 38660 956
Sum avsetninger til forpliktelser27 8294 47018 17730 4807 242
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld27 8294 47018 17730 4807 242
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-7 77214 22044 3079 022
Skyldig offentlige avgifter----0
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld170 100111 340108 03362 85748 618
Sum kortsiktig gjeld178 404127 136124 341114 14265 153
Sum gjeld206 234131 606142 517144 62272 395
SUM EGENKAPITAL OG GJELD339 863244 936240 046228 009133 351
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Google Norway AS

Org nr 988 588 261

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo