Proff
Proff

Grieg International AS

Org nr969 037 548
AdresseBryggegata 6, 0250 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn7981 4851 3161 3111 526
Leder annen godtgjørelse812--0

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt01 1351 505131172 566
Sum driftsinntekter01 1351 505131172 566
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 6918 6306 0605 1946 016
Herav kun lønn3 4234 0214 7283 7114 466
Ordinære avskrivninger4271440128140
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader13 90016 9999 56620 00113 892
Driftsresultat−19 017−24 639−14 121−25 192152 519
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt----3 723
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt7 09063 935104 98466 225695
Sum finansinntekter6 83064 084105 04366 7515 019
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad−494−188−2 735−4 484-
Andre finanskostnader−4 531−2 484−7 0094510
Sum annen finanskostnad−4 531−5 914−6 82940 4950
Sum finanskostnader−7 885−21 987−12 88036 1810
Resultat før skatt−4 30361 433103 8025 378157 538
Sum skatt−3 547−3 383344−1 1422 791
Ordinært resultat−75664 816103 4586 520154 747
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−75664 816103 4586 520154 747
Ordinært utbytte050 00050 00025 00014 600
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte050 00050 00025 00014 600
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler5 2241 8621 0411281 970
Sum anleggsmidler255 168216 116214 377389 507369 590
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler42 57841 09741 02540 40439 422
Sum varige driftsmidler42 57841 09741 02540 40439 422
Aksjer/Investeringer i datterselskap92 51277 41977 919176 733214 733
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler011 0007 5707 570-
Andre fordringer7 2888 4755 69544 63533 993
Sum finansielle anleggsmidler207 366173 157172 312348 975328 198
Sum varelager-----
Kundefordringer1492331681 3753 854
Konsernfordringer39 633---28 729
Sum fordringer54 04044 045119 53894 30682 399
Sum investeringer453 513509 379490 294276 206454 785
Kasse/Bank/Post16 4714 65515 89227 59071 970
Sum Kasse/Bank/Post16 4714 65515 89227 59071 970
Sum omløpsmidler524 024558 079625 724398 102609 154
Sum eiendeler779 191774 195840 102787 609978 744
Aksje/Selskapskapital3 9263 9263 9263 9263 926
Annen innskutt egenkapital201 174201 174201 174201 174201 174
Sum innskutt egenkapital576 120576 120576 120576 120576 120
Sum opptjent egenkapital89 73389 94075 124121 666140 146
Annen egenkapital89 73389 94075 124121 666140 146
Sum egenkapital665 853666 061651 245697 787716 267
Sum avsetninger til forpliktelser15 60015 60018 81201 014
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld35 50035 50036 29035 637-
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld51 10051 10055 10235 6371 014
Gjeld til kredittinstitusjoner---035 500
Leverandørgjeld674462348128513
Skyldig offentlige avgifter3401 679648923686
Ordinært utbytte050 00050 00025 00014 600
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte050 00050 00025 00014 600
Kortsiktig konserngjeld57 91423481 39322 150209 241
Annen kortsiktig gjeld3 3104 6601 3665 985922
Sum kortsiktig gjeld62 23857 035133 75554 186261 463
Sum gjeld113 338108 135188 85789 823262 477
SUM EGENKAPITAL OG GJELD779 191774 195840 102787 609978 744
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Grieg International AS

Org nr 969 037 548

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo