Proff
Proff

Gudmundsen Regnskapsbyrå AS

Org nr964 342 555
AdresseÅsvegen 315, 2033 Åsgreina
Del avGulars AS

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn791855762743630
Leder annen godtgjørelse44000

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter6 7686 3615 7465 5985 485
Annen driftsinntekt--00-
Sum driftsinntekter6 7686 3615 7465 5985 485
Varekostnad202718666
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 4414 4703 9943 7253 541
Herav kun lønn3 7933 8023 4253 0913 013
Ordinære avskrivninger2415141324
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader991867817863804
Driftsresultat1 2929829039921 051
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt54−239
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt00201
Sum finansinntekter540310
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad10010
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader10010
Resultat før skatt1 2969869049951 061
Sum skatt285217199219246
Ordinært resultat1 011769705776815
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 011769705776815
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler4647474749
Sum anleggsmidler9776657967
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler5130183118
Sum varige driftsmidler5130183118
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer121260178508287
Konsernfordringer-----
Sum fordringer204382330662403
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 5662 7472 6212 3592 689
Sum Kasse/Bank/Post3 5662 7472 6212 3592 689
Sum omløpsmidler3 7703 1292 9513 0203 092
Sum eiendeler3 8673 2053 0163 0993 158
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital1 0591 0571 0551 0551 049
Annen egenkapital1 0591 0571 0551 0551 049
Sum egenkapital1 1591 1571 1551 1551 149
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld350----
Annen langsiktig gjeld350----
Sum langsiktig gjeld350000-
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld47592880134
Skyldig offentlige avgifter588576541504485
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 7231 4131 2921 3601 391
Sum kortsiktig gjeld2 3582 0481 8611 9442 009
Sum gjeld2 7082 0481 8611 9442 009
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 8673 2053 0163 0993 158
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Gudmundsen Regnskapsbyrå AS

Org nr 964 342 555

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo