Proff
Proff

Høye Nord AS

Org nr995 841 452
AdresseØvre Ullern terrasse 39, 0380 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-000-
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-000-
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-000-
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3123262121
Driftsresultat−31−23−26−21−21
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt17-158453
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt9 31912 73129 4565 8257 822
Sum finansinntekter9 33712 73129 4715 9087 875
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad000-0
Andre finanskostnader-000-
Sum annen finanskostnad-000-
Sum finanskostnader00000
Resultat før skatt9 30612 70729 4455 8877 854
Sum skatt7411514010465
Ordinært resultat9 23212 59229 3045 7837 789
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat9 23212 59229 3045 7837 789
Ordinært utbytte5 401-11 0094 0006 804
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte5 401-11 0094 0006 804
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler43 87543 85542 33941 33940 300
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap1 1001 100-100100
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler37 74837 74837 84837 74837 748
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler43 87543 85542 33941 33940 300
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer9 3192 3307 8224 5157 822
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 17215 99110 4641 432145
Sum Kasse/Bank/Post2 17215 99110 4641 432145
Sum omløpsmidler11 49118 32018 2865 9477 967
Sum eiendeler55 36762 17660 62547 28648 268
Aksje/Selskapskapital945945945945945
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital8 0468 0468 0468 0468 046
Sum opptjent egenkapital41 78137 95041 42235 12933 346
Annen egenkapital41 78137 95041 42235 12933 346
Sum egenkapital49 82745 99549 46843 17441 391
Sum avsetninger til forpliktelser62----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld620000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld--888
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte5 401-11 0094 0006 804
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte5 401-11 0094 0006 804
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld6516 065---
Sum kortsiktig gjeld5 47816 18011 1574 1126 876
Sum gjeld5 54016 18011 1574 1126 876
SUM EGENKAPITAL OG GJELD55 36762 17660 62547 28648 268
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Høye Nord AS

Org nr 995 841 452

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo