Proff
Proff

Høyre

Org nr870 168 012
AdresseStortingsgata 20, 0161 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2021-122020-122018-122017-122016-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2017

01.01.2017

01.01.2016

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

30.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

LEDERLØNN

2021-122020-122018-122017-122016-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 3181 3651 2561 2021 080
Leder annen godtgjørelse51119118

RESULTATREGNSKAP

2021-122020-122018-122017-122016-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter122 79376 334-0114 145
Annen driftsinntekt-26 882105 674117 595-
Sum driftsinntekter122 793103 216105 674117 595114 145
Varekostnad126 80279 17837 38863 6650
Beholdningsendringer---0-
Lønnskostnader--24 24024 093-
Herav kun lønn23 01419 52120 96721 18521 059
Ordinære avskrivninger--6 0735 570-
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader--27 47238 891104 364
Driftsresultat−4 00924 03810 500−14 6249 781
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---0-
Inntekt på investering i datterselskap---0-
Sum annen renteinntekt--3672 262-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---0-
Sum annen finansinntekt---00
Sum finansinntekter--3672 2620
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad---330-
Andre finanskostnader--477--
Sum annen finanskostnad--47700
Sum finanskostnader--4773300
Resultat før skatt−4 00924 03810 390−12 6929 781
Sum skatt---0-
Ordinært resultat−4 00924 03810 390−12 6929 781
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært---0-
Årsresultat−4 00924 03810 390−12 6929 781
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2021-122020-122018-122017-122016-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler---08 973
Sum anleggsmidler24 07024 67916 60717 73716 425
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler24 07024 67914 05015 1792 358
Sum varige driftsmidler24 07024 67914 05015 1792 358
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---0-
Investeringer i aksjer og andeler--2 5582 558-
Andre fordringer----5 094
Sum finansielle anleggsmidler--2 5582 5585 094
Sum varelager1 4338581 6142 1012 318
Kundefordringer1 653424--2 592
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 7911 5464 1911 3252 592
Sum investeringer46 56041 67321 80616 96425 136
Kasse/Bank/Post13 51517 94213 1793 6597 770
Sum Kasse/Bank/Post13 51517 94213 1793 6597 770
Sum omløpsmidler64 30062 01940 79024 04837 816
Sum eiendeler88 36986 69857 39741 78554 241
Aksje/Selskapskapital--40 13729 7470
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital--40 13729 7470
Sum opptjent egenkapital71 90074 703-042 439
Annen egenkapital71 900---42 439
Sum egenkapital71 90074 70340 13729 74742 439
Sum avsetninger til forpliktelser94-154263373
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---0-
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld940154263373
Gjeld til kredittinstitusjoner1 9023 712---
Leverandørgjeld3 4674 6414 0663 329-
Skyldig offentlige avgifter3 9513 6411 5141 597-
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld7 055111 5276 84811 429
Sum kortsiktig gjeld16 37511 99617 10711 77411 429
Sum gjeld16 46911 99617 26112 03811 802
SUM EGENKAPITAL OG GJELD88 36986 69857 39741 78554 241
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Høyre

Org nr 870 168 012

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo