Proff
Proff

HairShop Frisør avd Tromsø Jekta

Org nr974 350 262
AdresseKarlsøyvegen 12, 9015 Tromsø

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn01 101-1 586-
Leder annen godtgjørelse017-6-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter411 166387 062252 992289 389288 191
Annen driftsinntekt7 6649 4237 8334 9639 859
Sum driftsinntekter418 830396 485260 825294 352298 050
Varekostnad61 97961 45739 32141 95547 888
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader199 657187 586116 674140 042138 597
Herav kun lønn163 355154 49898 515121 380120 641
Ordinære avskrivninger14 99316 3149 97410 23710 088
Nedskrivning1 3659081 3621 32052
Andre driftskostnader119 440115 96778 63671 90265 436
Driftsresultat21 39614 25314 85828 89635 989
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt88610-183
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt5822151517
Sum finansinntekter9442365163200
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1 7941 31143795140
Andre finanskostnader1 9371 849702672572
Sum annen finanskostnad1 9371 849702672572
Sum finanskostnader6 0003 5601 140776712
Resultat før skatt16 34110 71513 78428 28335 477
Sum skatt3 6162 3663 0476 2548 200
Ordinært resultat12 7258 35010 73722 02927 277
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat12 7258 35010 73722 02927 277
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-11 35223 24024 40927 599

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill000--
Sum immaterielle midler67123223153217
Sum anleggsmidler68 39572 69640 23648 67649 896
Tomter, bygninger og annen fast eiendom000--
Maskiner/anlegg/biler000--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler68 32872 57340 01348 52449 679
Sum varige driftsmidler68 32872 57340 01348 52449 679
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler----0
Andre fordringer----0
Sum finansielle anleggsmidler000-0
Sum varelager40 20435 69326 09129 00430 722
Kundefordringer1 2861 1341 2851 354832
Konsernfordringer----831
Sum fordringer69 43583 48148 07336 74115 604
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post027938335513 505
Sum Kasse/Bank/Post027938335513 505
Sum omløpsmidler109 639119 45374 54766 10059 831
Sum eiendeler178 034192 149114 782114 777109 727
Aksje/Selskapskapital800800800800800
Annen innskutt egenkapital924924924924924
Sum innskutt egenkapital1 9241 9241 8241 8241 824
Sum opptjent egenkapital7 0662 7393 5927 65210 033
Annen egenkapital7 0662 7393 5927 65210 033
Sum egenkapital8 9914 6635 4169 47611 857
Sum avsetninger til forpliktelser1 3121 4654391 1761 807
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner56 00056 00024 000--
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld000--
Annen langsiktig gjeld000--
Sum langsiktig gjeld57 31257 46524 4391 1761 807
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld16 66119 07614 37115 18812 556
Skyldig offentlige avgifter25 60025 54417 42518 68017 773
Kortsiktig konserngjeld----37 526
Annen kortsiktig gjeld69 47085 40153 13170 25528 208
Sum kortsiktig gjeld111 731130 02184 927104 12496 064
Sum gjeld169 043187 486109 366105 30097 870
SUM EGENKAPITAL OG GJELD178 034192 149114 782114 777109 727
Garantistillelser000--
Pantstillelser000--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

HairShop Frisør avd Tromsø Jekta

Org nr 974 350 262

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo