Proff
Proff

Hankø Marina Gjestehavn

Org nr985 210 128
Adresse1621 Gressvik
Del avStaff AS

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--659-396
Leder annen godtgjørelse--10--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter26 33054 45036 19527 49021 718
Annen driftsinntekt4172010360101
Sum driftsinntekter26 74754 47036 29927 55021 819
Varekostnad15 58833 52123 46318 77517 042
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 0943 3534 3331 239579
Herav kun lønn1 6822 8843 822-445
Ordinære avskrivninger495294253198155
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader8 3897 6475 7415 4394 037
Driftsresultat1819 6552 5101 9007
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2111281
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt196058915356
Sum finansinntekter217159018157
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad4721112
Andre finanskostnader035317589105
Sum annen finanskostnad035317589105
Sum finanskostnader4737417690107
Resultat før skatt3519 2812 9241 991−43
Sum skatt952 042644440−4
Ordinært resultat2567 2392 2811 551−39
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2567 2392 2811 551−39
Ordinært utbytte07 2001 140750-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte07 2001 140750-
Konsernbidrag-02041-

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler029595964
Sum anleggsmidler1 5661 675777956693
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler754691234327337
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler809950481567289
Sum varige driftsmidler1 5621 641715894626
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer44433
Sum finansielle anleggsmidler44433
Sum varelager9 7648 9034 7102 0851 026
Kundefordringer1601 5701 317978348
Konsernfordringer4390717247217
Sum fordringer6732 1933 6482 925569
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 1698 5313 9652 0819
Sum Kasse/Bank/Post1 1698 5313 9652 0819
Sum omløpsmidler11 60619 62612 3237 0921 604
Sum eiendeler13 17321 30113 1018 0482 296
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital----0
Sum innskutt egenkapital758758758758758
Sum opptjent egenkapital2 3552 0992 060939179
Annen egenkapital2 3552 0992 060939179
Sum egenkapital3 1132 8572 8171 696937
Sum avsetninger til forpliktelser21----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner3681 166---
Langsiktig konserngjeld00268268-
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld3891 1662682680
Gjeld til kredittinstitusjoner01 060---
Leverandørgjeld2 4693 5813 7042 915727
Skyldig offentlige avgifter1311196191015
Ordinært utbytte07 2001 140750-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte07 2001 140750-
Kortsiktig konserngjeld6 7209671 552798-
Annen kortsiktig gjeld3072 3392 3631 096628
Sum kortsiktig gjeld9 67117 27910 0156 0831 360
Sum gjeld10 06018 44410 2836 3511 360
SUM EGENKAPITAL OG GJELD13 17321 30113 1018 0482 296
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Hankø Marina Gjestehavn

Org nr 985 210 128

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo