Proff
Proff

Havøysund Fisk AS

Org nr928 492 885
AdresseStrandgata 157, 9690 Havøysund

Vi produserer nærings- og nytelsesmidler av fisk. Klippfiskprodusent og eksportør. Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers. Ferskfisk, saltfisk og klippfisk bl.a.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-12
Startdato

19.11.2021

Sluttdato

31.12.2022

LEDERLØNN

2022-12
ValutaNOK
Lønn-
Leder annen godtgjørelse-

RESULTATREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Sum salgsinntekter239 855
Annen driftsinntekt1 276
Sum driftsinntekter241 131
Varekostnad224 864
Beholdningsendringer−44 451
Lønnskostnader27 090
Herav kun lønn26 281
Ordinære avskrivninger220
Nedskrivning-
Andre driftskostnader28 834
Driftsresultat4 573
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-
Inntekt på investering i datterselskap-
Sum annen renteinntekt144
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-
Sum annen finansinntekt2 481
Sum finansinntekter2 625
Nedskrivning fin. anleggsmidler-
Sum annen rentekostnad3 633
Andre finanskostnader3 543
Sum annen finanskostnad3 543
Sum finanskostnader7 176
Resultat før skatt22
Sum skatt6
Ordinært resultat16
Ekstraordinære inntekter-
Ekstraordinære kostnader-
Skatt ekstraordinært-
Årsresultat16
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Konsernbidrag-

BALANSEREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Goodwill-
Sum immaterielle midler-
Sum anleggsmidler11 818
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-
Maskiner/anlegg/biler-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 674
Sum varige driftsmidler1 674
Aksjer/Investeringer i datterselskap-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige−44 451
Investeringer i aksjer og andeler-
Andre fordringer10 144
Sum finansielle anleggsmidler10 144
Sum varelager44 451
Kundefordringer27 436
Konsernfordringer1 915
Sum fordringer31 108
Sum investeringer-
Kasse/Bank/Post601
Sum Kasse/Bank/Post601
Sum omløpsmidler76 159
Sum eiendeler87 977
Aksje/Selskapskapital5 000
Annen innskutt egenkapital-
Sum innskutt egenkapital10 000
Sum opptjent egenkapital16
Annen egenkapital16
Sum egenkapital10 016
Sum avsetninger til forpliktelser6
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner0
Langsiktig konserngjeld-
Ansvarlig lånekapital-
Sum annen langsiktig gjeld-
Annen langsiktig gjeld-
Sum langsiktig gjeld6
Gjeld til kredittinstitusjoner29 467
Leverandørgjeld31 390
Skyldig offentlige avgifter665
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Kortsiktig konserngjeld-
Annen kortsiktig gjeld16 432
Sum kortsiktig gjeld77 955
Sum gjeld77 961
SUM EGENKAPITAL OG GJELD87 977
Garantistillelser-
Pantstillelser-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Havøysund Fisk AS

Org nr 928 492 885

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo