Proff
Proff

HAVBYGG.NO AS

Org nr927 944 863
Telefon400 40 189
AdresseNordfrøyveien 215, 7260 Sistranda

Vi i Havbygg ønsker å høre mer om dine byggeplaner, og tar gjerne et uforpliktende møte med deg for å se på løsninger og muligheter.
 

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

16.09.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Lønn--
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter7 9841 121
Annen driftsinntekt55-
Sum driftsinntekter8 0391 121
Varekostnad3 378235
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader2 861298
Herav kun lønn2 637269
Ordinære avskrivninger1815
Nedskrivning0-
Andre driftskostnader2 011324
Driftsresultat−391260
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt10
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt--
Sum finansinntekter10
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad361
Andre finanskostnader17-
Sum annen finanskostnad17-
Sum finanskostnader531
Resultat før skatt−442259
Sum skatt−558
Ordinært resultat−437201
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat−437201
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler0-
Sum anleggsmidler1 268114
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0-
Maskiner/anlegg/biler--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 229114
Sum varige driftsmidler1 229114
Aksjer/Investeringer i datterselskap--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler--
Andre fordringer39-
Sum finansielle anleggsmidler39-
Sum varelager601-
Kundefordringer307104
Konsernfordringer--
Sum fordringer545112
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post80355
Sum Kasse/Bank/Post80355
Sum omløpsmidler1 226468
Sum eiendeler2 493581
Aksje/Selskapskapital3030
Annen innskutt egenkapital--
Sum innskutt egenkapital3030
Sum opptjent egenkapital−236201
Annen egenkapital0201
Sum egenkapital−206231
Sum avsetninger til forpliktelser05
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 095-
Langsiktig konserngjeld--
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld--
Annen langsiktig gjeld--
Sum langsiktig gjeld1 0955
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld1 25361
Skyldig offentlige avgifter93194
Kortsiktig konserngjeld--
Annen kortsiktig gjeld25937
Sum kortsiktig gjeld1 604345
Sum gjeld2 699350
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 493581
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7044310

Autorisasjoner

Mer info fra Forvalt

HAVBYGG.NO AS

Org nr 927 944 863

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo