Proff
Proff

Haverstad Graveservice AS

Org nr926 454 994
Telefon950 38 300
AdresseBjørnstulvegen 17, 2647 Sør-Fron

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

14.01.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Lønn1 006945
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter17 44111 212
Annen driftsinntekt--
Sum driftsinntekter17 44111 212
Varekostnad9 7084 851
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader2 9062 942
Herav kun lønn2 5142 537
Ordinære avskrivninger13152
Nedskrivning--
Andre driftskostnader3 2932 189
Driftsresultat1 4031 178
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt--
Sum finansinntekter--
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad--
Andre finanskostnader11510
Sum annen finanskostnad11510
Sum finanskostnader11510
Resultat før skatt1 2881 168
Sum skatt284255
Ordinært resultat1 004913
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat1 004913
Ordinært utbytte750-
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte750-
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler--
Sum anleggsmidler2 852851
Tomter, bygninger og annen fast eiendom1 461-
Maskiner/anlegg/biler596450
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler6346
Sum varige driftsmidler2 120496
Aksjer/Investeringer i datterselskap-355
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler--
Andre fordringer732-
Sum finansielle anleggsmidler732355
Sum varelager--
Kundefordringer7911 201
Konsernfordringer--
Sum fordringer9011 296
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post1 9381 466
Sum Kasse/Bank/Post1 9381 466
Sum omløpsmidler2 8392 762
Sum eiendeler5 6923 613
Aksje/Selskapskapital100100
Annen innskutt egenkapital−8−8
Sum innskutt egenkapital492492
Sum opptjent egenkapital862913
Annen egenkapital862913
Sum egenkapital1 3541 405
Sum avsetninger til forpliktelser4613
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 430-
Langsiktig konserngjeld--
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld--
Annen langsiktig gjeld--
Sum langsiktig gjeld1 47613
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld651616
Skyldig offentlige avgifter389708
Ordinært utbytte750-
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte750-
Kortsiktig konserngjeld0385
Annen kortsiktig gjeld779323
Sum kortsiktig gjeld2 8612 195
Sum gjeld4 3382 208
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 6923 613
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Haverstad Graveservice AS

Org nr 926 454 994

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo