Proff
Proff

Haverstad Turbiler

Org nr987 747 145
Telefon976 60 000
AdresseOddvar Nygaards veg 2, 2647 Sør-Fron

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-238168254264
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter13 6737 1416 67414 98715 622
Annen driftsinntekt62251613151178
Sum driftsinntekter13 7357 3927 28715 13815 800
Varekostnad4 5801 5461 2877 8627 374
Beholdningsendringer0-41543
Lønnskostnader3 0232 3752 3183 2783 637
Herav kun lønn2 5851 9581 9742 8123 169
Ordinære avskrivninger529456444499508
Nedskrivning011---
Andre driftskostnader3 7542 4733 7253 3323 354
Driftsresultat1 849530−490154884
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1-−111
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-0---
Sum finansinntekter10−111
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad94-699976
Andre finanskostnader382032-
Sum annen finanskostnad382032-
Sum finanskostnader97826913176
Resultat før skatt1 753448−56023809
Sum skatt24112463213186
Ordinært resultat1 512325−623−190623
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 512325−623−190623
Ordinært utbytte0----
Ekstraordinært utbytte0----
Tilleggsutbytte0----
Sum utbytte0----
Konsernbidrag0----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0-000
Sum anleggsmidler2 7682 8232 4272 1462 520
Tomter, bygninger og annen fast eiendom1 0201 0761 1371 1941 252
Maskiner/anlegg/biler801-000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler9471 7471 2909521 268
Sum varige driftsmidler2 7682 8232 4272 1462 520
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige0-41543
Investeringer i aksjer og andeler----0
Andre fordringer0----
Sum finansielle anleggsmidler0---0
Sum varelager1 4899141891934
Kundefordringer1 7501 9505311 4831 259
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 0542 2475911 6541 589
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 4016142 1381 2141 777
Sum Kasse/Bank/Post1 4016142 1381 2141 777
Sum omløpsmidler4 9443 7742 9182 8873 400
Sum eiendeler7 7126 5975 3455 0335 920
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital115115115115115
Sum opptjent egenkapital4 1332 6211 7622 3852 575
Annen egenkapital4 1332 6211 7622 3852 575
Sum egenkapital4 2482 7361 8772 5002 690
Sum avsetninger til forpliktelser79-005
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner302-545635725
Langsiktig konserngjeld0----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld614----
Annen langsiktig gjeld614----
Sum langsiktig gjeld995463545635730
Gjeld til kredittinstitusjoner----0
Leverandørgjeld866626934437606
Skyldig offentlige avgifter325418446237375
Ordinært utbytte0----
Ekstraordinært utbytte0----
Tilleggsutbytte0----
Sum utbytte0----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 1162 0301 5431 1791 478
Sum kortsiktig gjeld2 4693 3992 9231 8982 501
Sum gjeld3 4643 8613 4682 5333 231
SUM EGENKAPITAL OG GJELD7 7126 5975 3455 0335 920
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Haverstad Turbiler

Org nr 987 747 145

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo