Proff
Proff

Hemnes Slipeverksted AS

Org nr812 843 982
Telefon952 02 862
AdresseHemnesveien, 8640 Hemnesberget

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-309353355-
Leder annen godtgjørelse377-32--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 4891 2131 1651 045851
Annen driftsinntekt410428679481433
Sum driftsinntekter1 8991 6401 8441 5261 285
Varekostnad768635659550431
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader416354366376396
Herav kun lønn395336348--
Ordinære avskrivninger1621403724
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader381436520377328
Driftsresultat317195260185106
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt----0
Sum finansinntekter0-000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1695316715485
Andre finanskostnader00000
Sum annen finanskostnad00000
Sum finanskostnader1695316715485
Resultat før skatt148141933121
Sum skatt33312--
Ordinært resultat116110923121
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat116110923121
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler4 4324 2264 2473 9873 865
Tomter, bygninger og annen fast eiendom4 3744 1524 1523 8533 768
Maskiner/anlegg/biler0001317
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler58749512181
Sum varige driftsmidler4 4324 2264 2473 9873 865
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager9292192144192
Kundefordringer15213011194
Konsernfordringer-----
Sum fordringer15213010575
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post868810706
Sum Kasse/Bank/Post868810706
Sum omløpsmidler193201330249274
Sum eiendeler4 6264 4274 5764 2374 139
Aksje/Selskapskapital770770770770770
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital770770770770770
Sum opptjent egenkapital2321166−86−117
Annen egenkapital2321166--
Sum egenkapital1 002886776684653
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner3 1732 8883 0222 8352 850
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld3 1732 8883 0222 8352 850
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld120174464329278
Skyldig offentlige avgifter4923171519
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld249425296373338
Sum kortsiktig gjeld450654779717635
Sum gjeld3 6243 5413 8013 5523 485
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 6264 4274 5764 2374 139
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Hemnes Slipeverksted AS

Org nr 812 843 982

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo