Proff
Proff

Hemsedal fjellandsby

Org nr977 107 520
Adresse3560 Hemsedal

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdato

01.09.2022

01.09.2021

01.09.2020

01.09.2019

31.08.2018

Sluttdato

31.08.2023

31.08.2022

31.08.2021

31.08.2020

30.08.2019

LEDERLØNN

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 315----
Leder annen godtgjørelse458----

RESULTATREGNSKAP

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter0925 213256 887465 854566 675
Annen driftsinntekt1 299 142205 855104 04688 80690 033
Sum driftsinntekter1 299 1421 131 068360 933554 660656 708
Varekostnad324 203279 11389 62076 73082 997
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader283 071241 639133 829141 647161 392
Herav kun lønn231 482205 265111 792118 029135 381
Ordinære avskrivninger67 71360 58460 15060 26458 142
Nedskrivning-012 552-192 728
Andre driftskostnader425 411403 507169 169188 336-
Driftsresultat198 744146 225−104 38787 682161 449
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3 344182416--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 01519636 6943 652
Sum finansinntekter11 5158793 96315 13011 123
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad15 94910 1509 374--
Andre finanskostnader1036 9751 63311 34613 567
Sum annen finanskostnad1036 9751 63311 34613 567
Sum finanskostnader16 55017 12511 00611 34613 567
Resultat før skatt193 709129 979−111 43091 466159 005
Sum skatt42 73128 722−24 46020 00934 190
Ordinært resultat150 978101 257−86 97071 457124 815
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat150 978101 257−86 97071 457124 815
Ordinært utbytte---075 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---075 000
Konsernbidrag----4 688

BALANSEREGNSKAP

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill4 4615 834---
Sum immaterielle midler10 60811 46516 561--
Sum anleggsmidler895 791697 086668 577994 375959 162
Tomter, bygninger og annen fast eiendom461 603302 499267 604343 006347 358
Maskiner/anlegg/biler211 079155 215156 310148 115138 660
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler179 48857 49457 49457 49455 403
Sum varige driftsmidler852 170652 593620 023695 926674 135
Aksjer/Investeringer i datterselskap-25 07425 07418 22270
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler618618618618618
Andre fordringer837----
Sum finansielle anleggsmidler33 01333 02831 992298 449285 027
Sum varelager40 06235 96318 84515 16414 220
Kundefordringer27 40219 63621 1127 4178 977
Konsernfordringer132 385197 54672 309--
Sum fordringer210 794247 799150 97331 69131 106
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post10 10110 6338 5675 8556 053
Sum Kasse/Bank/Post10 10110 6338 5675 8556 053
Sum omløpsmidler260 957294 396178 38652 70951 379
Sum eiendeler1 156 748991 482846 9621 047 0841 010 541
Aksje/Selskapskapital50 50050 50050 50050 50050 500
Annen innskutt egenkapital0----
Sum innskutt egenkapital114 079114 079114 079114 079114 079
Sum opptjent egenkapital459 183308 205206 948293 918227 517
Annen egenkapital459 183308 205206 948293 918227 517
Sum egenkapital573 262422 284321 027407 997341 596
Sum avsetninger til forpliktelser0-01 2983 271
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner215 000331 250108 750376 250263 750
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld215 000331 250108 750377 548267 021
Gjeld til kredittinstitusjoner116 25022 500267 50064 517186 443
Leverandørgjeld36 42657 54347 95037 81115 610
Skyldig offentlige avgifter12 08611 4988 5536 3045 360
Ordinært utbytte---075 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---075 000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld160 542135 21693 182107 851159 181
Sum kortsiktig gjeld368 486237 948417 186261 539401 924
Sum gjeld583 486569 198525 936639 087668 945
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 156 748991 482846 9621 047 0841 010 541
Garantistillelser0----
Pantstillelser0----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Hemsedal fjellandsby

Org nr 977 107 520

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo