Proff
Proff

Hensikt Sør AS

Org nr921 654 251
Telefon975 23 743
AdresseKarl Johans gate 20, 0159 Oslo
Del avLayer AS

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--513672167
Leder annen godtgjørelse--982

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 9472 4731 4761 305242
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter3 9472 4731 4761 305242
Varekostnad28981351828
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 3861 006765828216
Herav kun lønn2 082882671732187
Ordinære avskrivninger1723236-
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader55761545429386
Driftsresultat69816230160−88
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt0----
Sum finansinntekter1-000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--0--
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader--0--
Resultat før skatt69916230160−88
Sum skatt154451160
Ordinært resultat54512179144−88
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat54512179144−88
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler41---
Sum anleggsmidler41839620
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00---
Maskiner/anlegg/biler00---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0173962-
Sum varige driftsmidler0173962-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler0----
Sum varelager-----
Kundefordringer0471504347128
Konsernfordringer3 021----
Sum fordringer3 059499511351132
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post266172915385
Sum Kasse/Bank/Post266172915385
Sum omløpsmidler3 326671602404217
Sum eiendeler3 329689642466217
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital79224723556−88
Annen egenkapital79224723556-
Sum egenkapital89234733515612
Sum avsetninger til forpliktelser0045-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner0----
Langsiktig konserngjeld0----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00450
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld18891516572
Skyldig offentlige avgifter29250128108113
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld1 50231-43-
Annen kortsiktig gjeld299161727820
Sum kortsiktig gjeld2 437342303305205
Sum gjeld2 437342307310205
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 329689642466217
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Hensikt Sør AS

Org nr 921 654 251

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo