Proff
Proff

Humorhuset Stavangeren

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr984 638 914
AdresseVaisenhusg. 37, 4012 Stavanger

Det tradisjonsrike forsamlingslokalet Bethania i Stavanger fremstår i dag som en moderne kulturscene med fullskala scene, AV-utstyr, lyd -og lysanlegg. I moderniseringen er husets historie og egenart bevart, noe som er med på å gjøre Stavangeren til et populært sted i byen. Lokalet brukes til både åpne og lukkede arrangementer. For publikum settes det jevnlig opp større revyproduksjoner, kabareter, show og konserter. For bedrifter og organisasjoner egner Stavangeren seg svært godt til lukkede arrangement. Innhold og aktiviteter kan tilpasses de enkelte -i lokaler som skaper begeistring!

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--507427693
Leder annen godtgjørelse--4411

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 4672 2502 9563 5663 725
Annen driftsinntekt1 8611 6368101 6261 660
Sum driftsinntekter5 3283 8863 7655 1925 386
Varekostnad6624403561 008992
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 0281 7651 1071 7421 711
Herav kun lønn1 6781 4779021 4501 436
Ordinære avskrivninger8446158153
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 3861 9731 7872 5522 546
Driftsresultat244−296469−268−16
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2115252623
Sum finansinntekter2115252623
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader00067
Sum annen finanskostnad00067
Sum finanskostnader00067
Resultat før skatt264−282494−248−1
Sum skatt038109−381
Ordinært resultat264−320385−210−1
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat264−320385−210−1
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-0385416
Sum anleggsmidler90041104324
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler900450208
Sum varige driftsmidler900450208
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer---0101
Sum finansielle anleggsmidler---0101
Sum varelager7182304012
Kundefordringer5802501 7631 154757
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 0687522 9611 3151 064
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post4 0155 1343 5824 5363 544
Sum Kasse/Bank/Post4 0155 1343 5824 5363 544
Sum omløpsmidler5 1555 9676 5745 8914 620
Sum eiendeler5 2455 9676 6155 9944 944
Aksje/Selskapskapital250250250250250
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital252252252252252
Sum opptjent egenkapital1 3731 1091 4291 0441 254
Annen egenkapital1 3731 1091 4291 0441 254
Sum egenkapital1 6251 3611 6811 2961 506
Sum avsetninger til forpliktelser----0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-0600--
Annen langsiktig gjeld-0600--
Sum langsiktig gjeld0060000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 265979275509513
Skyldig offentlige avgifter36033773285390
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 9963 2903 8933 9042 515
Sum kortsiktig gjeld3 6204 6064 3354 6983 438
Sum gjeld3 6204 6064 9354 6983 438
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 2455 9676 6155 9944 944
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7002826

Åpningstider

Mandag
9:00 - 15:00
Tirsdag
9:00 - 15:00
Onsdag
9:00 - 15:00
Torsdag
9:00 - 15:00
Fredag
9:00 - 15:00

Mer info fra Forvalt

Humorhuset Stavangeren

Org nr 984 638 914

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo