Proff
Proff

IT Grafisk AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr983 930 530
AdresseSkoglistubben 21, 1470 Lørenskog

IT grafisk er blant de eldste trykkeriene i Oslo. Målet var aldri å bli størst – men å levere best kvalitet raskt - og til en god pris. IT Grafisk er et «one-stop»-trykkeri og dekker alle områder innen faget. Det vi ikke kan produsere selv, formidler vi videre til et utvalg spesialister vi samarbeider tett med. Vi er opptatt av kvalitet og sikker levering.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--646970-
Leder annen godtgjørelse--1038-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter32 20223 61921 76127 61030 614
Annen driftsinntekt03626952 3510
Sum driftsinntekter32 20223 98122 45629 96130 614
Varekostnad10 3438 1206 72910 34313 301
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader9 8787 1166 6119 70210 470
Herav kun lønn8 0005 7195 2598 156-
Ordinære avskrivninger105971110186
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader10 5959 7128 7359 6546 666
Driftsresultat1 376−1 026309152−9
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt04121
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt----2
Sum finansinntekter04123
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad10093878971
Andre finanskostnader00---
Sum annen finanskostnad00---
Sum finanskostnader10094878971
Resultat før skatt1 276−1 11622364−78
Sum skatt282−2425414−3
Ordinært resultat994−87416950−75
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat994−87416950−75
Ordinært utbytte----1 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----1 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill--000
Sum immaterielle midler103385143197211
Sum anleggsmidler113405222347421
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler--79150210
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1020---
Sum varige driftsmidler102079150210
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager1 2791 177945874667
Kundefordringer4 1223 6973 6574 3925 412
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4 5075 4834 2827 4446 202
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3332691 084339708
Sum Kasse/Bank/Post3332691 084339708
Sum omløpsmidler6 1206 9296 3118 6587 577
Sum eiendeler6 2337 3346 5339 0057 998
Aksje/Selskapskapital136136136136136
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital368368368368368
Sum opptjent egenkapital1 8148201 6941 5251 475
Annen egenkapital1 8148201 6941 5251 475
Sum egenkapital2 1821 1882 0621 8931 843
Sum avsetninger til forpliktelser----383
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner250850---
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld25085000383
Gjeld til kredittinstitusjoner225631 450862423
Leverandørgjeld1 4533 2131 5414 3893 008
Skyldig offentlige avgifter1 2076288317041 274
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 1188926491 1561 067
Sum kortsiktig gjeld3 8005 2964 4717 1125 772
Sum gjeld4 0506 1464 4717 1126 155
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 2337 3346 5339 0057 998
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6962307

Åpningstider

Ta kontakt for mer informasjon

Mer info fra Forvalt

IT Grafisk AS

Org nr 983 930 530

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo