Proff
Proff

J.M Invest AS

Org nr993 380 806
AdresseEinemo 20, 6887 Lærdal

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---500
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter22978918777
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter22978918777
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader22155055-
Herav kun lønn20050050-
Ordinære avskrivninger----0
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader7476435230
Driftsresultat−66−5348−2047
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3110121422
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt771 8337181 7121 201
Sum finansinntekter1081 8437301 7251 223
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--615-
Andre finanskostnader7747473638
Sum annen finanskostnad7747473638
Sum finanskostnader7747535238
Resultat før skatt−351 7437251 6541 232
Sum skatt-06014
Ordinært resultat−351 7437191 6541 219
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−351 7437191 6541 219
Ordinært utbytte---200500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---200500
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler9 4876 7318 9668 9478 943
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap1 7381 7381 7381 7381 738
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler6 0163 2603 2513 2313 228
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler9 4876 7318 9668 9478 943
Sum varelager-----
Kundefordringer----0
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3862-0
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 1445 4281 5251 3311 152
Sum Kasse/Bank/Post2 1445 4281 5251 3311 152
Sum omløpsmidler2 1475 5151 5271 3311 152
Sum eiendeler11 63412 24510 49310 27710 095
Aksje/Selskapskapital50250250250250
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital50253253253253
Sum opptjent egenkapital10 91111 94510 2039 4838 030
Annen egenkapital10 91111 94510 2039 4838 030
Sum egenkapital10 96112 19910 4569 7378 283
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld732625
Skyldig offentlige avgifter411132910
Ordinært utbytte---200500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---200500
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2615133091 284
Sum kortsiktig gjeld67347375411 812
Sum gjeld67347375411 812
SUM EGENKAPITAL OG GJELD11 63412 24510 49310 27710 095
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

J.M Invest AS

Org nr 993 380 806

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo